Перейти до вмісту

Конфігурація електронів

Електронна конфігурація записується шляхом розташування всіх електронів атома чи йона на їхніх орбіталях або енергетичних підрівнях.

Нагадаємо, що існує 7 енергетичних рівнів: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. І кожен з них, у свою чергу, має до 4 енергетичних підрівнів, які називаються s, p , d і f.

Таким чином, рівень 1 містить лише підрівень s; рівень 2 містить syp підрівні; рівень 3 містить підрівні s, p і d; і рівні з 4 по 7 містять підрівні s, p, d і f.

Електронна конфігурація


Електронна конфігурація повне г, повне г,, показали, від, номер, XNUMX конфігурація електронів елементів вказує спосіб, у який електрони впорядковані на різних енергетичних рівнях, що називаються орбітами, або просто, він ініціює спосіб, яким електрони розподіляються навколо ядра свого атома.

Щоб обчислити розподіл електронів на різних енергетичних рівнях, електронна конфігурація бере квантові числа як еталон або просто використовує їх для розподілу. Ці числа дозволяють нам описати енергетичні рівні електронів або окремого електрона, вони також описують форму орбіталей, які він сприймає при розподілі електронів у просторі.

Таблиця конфігурації елемента

Назва елементасимволАтомне числоЕлектронегативність
Актиній[Ac]891.1
алюміній[Al]131.61
Америцій[Am]951.3
сурма[Sb]512.05
Аргон[Ar]18
миш'як[As]332.18
Астат[At]852.2
Барій[Ba]560.89
Беркелій[Bk]971.3
берилій[Be]41.57
Вісмут[Bi]832.02
Бохріум[Bh]107
Бор[B]52.04
Бром[Br]352.96
Кадмій[Cd]481.69
Кальцій[Ca]201
Каліфорній[Cf]981.3
Вуглець[C]62.55
Церій[Ce]581.12
цезій[Cs]550.79
Хлор[Cl]173.16
Хром[Cr]241.66
Кобальт[Co]271.88
Мідь[Cu]291.9
Кюрій[Cm]961.3
Дармштадтій[Ds]110
Дубніум[Db]105
Диспрозій[Dy]661.22
ейнштейній[Es]991.3
Ербій[Er]681.24
Європіум[Eu]63
Фермія[Fm]1001.3
Фтор[F]93.98
Францій[Fr]870.7
Гадоліній[Gd]641.2
галій[Ga]311.81
Германій[Ge]322.01
золото[Au]792.54
Гафній[Hf]721.3
Хасій[Hs]108
гелій[He]2
Голмій[Ho]671.23
Водень[H]12.2
індій[In]491.78
Йод[I]532.66
Іридій[Ir]772.2
залізо[Fe]261.83
Krypton[Kr]363
Лантан[La]571.1
Лоуренцій[Lr]103
Вести[Pb]822.33
Літій[Li]30.98
Лютецій[Lu]711.27
Магній[Mg]121.31
Марганець[Mn]251.55
Мейтнерій[Mt]109
Менделевіум[Md]1011.3
Меркурій[Hg]802
Молібден[Mo]422.16
Неодим[Nd]601.14
Неоновий[Ne]10
Нептуній[Np]931.36
Нікель[Ni]281.91
Ніобій[Nb]411.6
Азот[N]73.04
Нобелій[No]1021.3
Оганессон[Uuo]118
Осмій[Os]762.2
Кисень[O]83.44
Палладій[Pd]462.2
Фосфор[P]152.19
Платина[Pt]782.28
Плутоній[Pu]941.28
Полоній[Po]842
Калій[K]190.82
Празеодим[Pr]591.13
Прометій[Pm]61
Протактіній[Pa]911.5
Радій[Ra]880.9
Радон[Rn]86
Реній[Re]751.9
Родій[Rh]452.28
Рентгеній[Rg]111
Рубідій[Rb]370.82
Рутеній[Ru]442.2
Резерфордіум[Rf]104
Самаріум[Sm]621.17
Скандій[Sc]211.36
Сіборгіум[Sg]106
Селен[Se]342.55
Кремній[Si]141.9
срібло[Ag]471.93
Натрій[Na]110.93
Стронцій[Sr]380.95
Сірка[S]162.58
тантал[Ta]731.5
Технецій[Tc]431.9
Телур[Te]522.1
Тербій[Tb]65
Талій[Tl]811.62
Торій[Th]901.3
Тулій[Tm]691.25
Олово[Sn]501.96
титан[Ti]221.54
Вольфрам[W]742.36
Унунбій[Uub]112
Унунгексій[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Неквадій[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Uranium[U]921.38
Ванадій[V]231.63
Ксенон[Xe]542.6
Ітербій[Yb]70
Ітріум[Y]391.22
цинк[Zn]301.65
Цирконій[Zr]401.33

Найбільш консультовані елементи!


Конфігурація елемента Електронна конфігурація, також називається Розподіл електронів Is періодичне коригуваннястає способом, яким електрони вміють структурувати себе, організовувати себе та спілкуватися в атомі за моделлю електронних оболонок, де всі хвильові функції системи виражені у формі атома.

Завдяки електронній конфігурації можна встановити властивості комбінації з хімічної точки атомів, завдяки чому відоме місце, яке йому відповідає в періодичній системі. Ця конфігурація вказує порядок кожного електрона на різних енергетичних рівнях, тобто на орбітах, або просто показує їх розподіл навколо ядра атома.

Чому електронна конфігурація важлива?


Важливість електронної конфігурації Сама по собі електронна конфігурація показує положення, яке займає кожен електрон в ядерній оболонці, таким чином ідентифікуючи енергетичний рівень, на якому він знаходиться, і тип орбіти. The конфігурація електронів Це залежить від типу хімічного елемента, який ви хочете вивчити.

Чим далі електрон від ядра, тим вищим буде цей енергетичний рівень. Коли електрони знаходяться на одному енергетичному рівні, цей рівень отримує назву енергетичних орбіталей. Ви можете перевірити електронну конфігурацію всіх елементів за допомогою таблиці, яка з’являється над цим навчальним текстом.

Електронна конфігурація елементів також використовує атомний номер елемента, отриманий за допомогою періодичної таблиці. Необхідно знати, що таке електрон, щоб детально вивчити цю цінну тему.

Ця ідентифікація здійснюється завдяки чотирьом квантовим числам, які має кожен електрон, а саме:

 • магнітне квантове число: показує орбіталь, на якій знаходиться електрон.
 • головне квантове число: це енергетичний рівень, на якому знаходиться електрон.
 • Спінове квантове число: відноситься до спіну електрона.
 • Азимутальне або вторинне квантове число: це орбіта, на якій знаходиться електрон.
Цілі електронної конфігурації.

Основною метою електронної конфігурації є з'ясування порядку та розподілу енергії атомів, особливо розподілу кожного енергетичного рівня та підрівня.

Типи електронної конфігурації.


 • Конфігурація за замовчування Типи електронної конфігурації. Ця електронна конфігурація досягається завдяки таблиці діагоналей, тут орбіталі заповнюються так, як вони з’являються, і завжди слідують діагоналям таблиці, завжди починаючи з 1.
 • Розширена конфігурація. Завдяки цій конфігурації кожен з електронів атома представлений за допомогою стрілок, щоб відобразити спін кожного. У цьому випадку заповнення здійснюється з урахуванням правила максимальної кратності Хунда та принципу виключення Паулі.
 • згущена конфігурація. Усі рівні, які стають заповненими в стандартній конфігурації, представлені благородним газом, де існує відповідність між атомним номером газу та кількістю електронів, які заповнили кінцевий рівень. Це благородні гази: He, Ar, Ne, Kr, Rn і Xe.
 • Напіврозширена конфігурація. Це поєднання розширеної та згорнутої конфігурації. У ньому представлені лише електрони останнього енергетичного рівня.
Ключові моменти для запису електронної конфігурації атома.
 • Ви повинні знати кількість електронів, які має атом, для цього потрібно знати лише його атомний номер, оскільки він дорівнює кількості електронів.
 • Помістіть електрони на кожному енергетичному рівні, починаючи з найближчого.
 • Поважайте максимальну потужність кожного рівня.

Етапи отримання електронної конфігурації елемента


Кроки для отримання електронної конфігурації елемента Перше, що потрібно знати, це атомний номер досліджуваного елемента, який позначається великою літерою Z. Це число можна знайти в періодичній системі, яке відповідає загальній кількості протонів, які має кожен атом зазначеного елемента. .

У цьому випадку атомний номер у періодичній системі завжди вказується у верхньому правому квадраті, наприклад, у випадку водню це буде число 1, яке спостерігається у верхній частині цього поля, тоді як його атомна вага або масіко число, це число, укладене у верхній частині, але з лівого боку.

Використання цього атомного номера призводить до визначення його конфігурації за допомогою квантових чисел і відповідного розподілу електронів на орбіті.

Ось кілька прикладів конфігурації елементів.
 • Гідроген, його атомний номер дорівнює 1, тобто Z=1, отже, Z=1:1сa .
 • Калій, його атомний номер 19, тому Z=19: 1сз них2sз них2P63sз них3p64sз них3dдесять4pa.
Поширення електронів.

Він відповідає розподілу кожного з електронів на орбіталях і підрівнях атома. Тут електронна конфігурація цих елементів регулюється діаграмою Меллера.

Для того, щоб визначити розподіл електронів кожного елемента, лише позначення повинні бути записані по діагоналі, починаючи зверху вниз і справа наліво.

Класифікація елементів за електронною конфігурацією.

Всі хімічні елементи поділяються на чотири групи:

 • благородні гази. Вони завершили свою електронну орбіту вісьмома електронами, не рахуючи He, який має два електрони.
 • перехідні елементи. Дві останні орбіти у них неповні.
 • Внутрішні перехідні елементи. Три останні орбіти у них неповні.
 • репрезентативний елемент. Вони мають неповну зовнішню орбіту.

Робота з елементами та сполуками


Завдяки електронній конфігурації елементів можна дізнатися кількість електронів, які атоми мають на своїх орбітах, що стає дуже корисним при побудові іонних, ковалентних зв'язків і знання валентних електронів, останнє відповідає кількості електронів. що атом певного елемента перебуває на своїй останній орбіті або оболонці.

Щільність елементів


Вся речовина має масу і об’єм, але маса різних речовин займає різні об’єми.

Електронна конфігурація (29 квітня 2022 р.) Конфігурація електронів. Отримано з https://electronconfiguration.net/.
"Електронна конфігурація." Електронна конфігурація - 29 квітня 2022 р., https://electronconfiguration.net/
Електронна конфігурація 20 квітня 2022 року Електронна конфігурація., переглянуто 29 квітня 2022 року,https://electronconfiguration.net/>
Електронна конфігурація - Електронна конфігурація. [Інтернет]. [Переглянуто 29 квітня 2022 р.]. Доступний з: https://electronconfiguration.net/
"Електронна конфігурація." Електронна конфігурація - доступ 29 квітня 2022 року. https://electronconfiguration.net/
"Електронна конфігурація." Електронна конфігурація [онлайн]. Доступно: https://electronconfiguration.net/. [Доступ: 29 квітня 2022 р.]
Дотримуйтесь по електронній пошті
Пінтерест
LinkedIn
Поділитись
Telegram
WhatsApp