İçeriğe atla

Elektron Yapılandırması

Elektron konfigürasyonu, bir atomun veya iyonun tüm elektronlarını orbitallerine veya enerji alt seviyelerine yerleştirerek yazılır.

7 enerji seviyesi olduğunu hatırlayın: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve her birinin sırasıyla s, p , d ve f olarak adlandırılan 4'e kadar enerji alt seviyesi vardır.

Böylece, seviye 1 sadece alt seviye s'yi içerir; seviye 2, syp alt seviyelerini içerir; seviye 3, s, p ve d alt seviyelerini içerir; ve 4 ila 7 arasındaki seviyeler s, p, d ve f alt seviyelerini içerir.

elektron konfigürasyonu


Elektron Yapılandırması The  elektron konfigürasyonu elementlerin sayısı, elektronların farklı enerji seviyelerinde nasıl sıralandıklarını, yörüngeler olarak adlandırılanları belirtir veya basitçe elektronların atomlarının çekirdeği etrafında dağılma şeklini başlatır.

Elektronların farklı enerji seviyelerindeki dağılımını hesaplamak için Elektron konfigürasyonu, kuantum sayılarını referans olarak alır veya bunları dağıtım için kullanır. Bu sayılar elektronların veya tek bir elektronun enerji seviyelerini tanımlamamıza izin verir, ayrıca elektronların uzaydaki dağılımında algıladığı yörüngelerin şeklini de tanımlar.

Eleman Yapılandırma Tablosu

Eleman AdısembolAtomik numaraElektronegativite
Aktinyum[Ac]891.1
Alüminyum[Al]131.61
Amerikum[Am]951.3
Antimon[Sb]512.05
argon[Ar]18
Arsenik[As]332.18
Astatin[At]852.2
Baryum[Ba]560.89
Berkelyum[Bk]971.3
Berilyum[Be]41.57
bizmut[Bi]832.02
bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Brom[Br]352.96
Kadmiyum[Cd]481.69
Kalsiyum[Ca]201
Kaliforniyum[Cf]981.3
Karbon[C]62.55
seryum[Ce]581.12
sezyum[Cs]550.79
Klor[Cl]173.16
Krom[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
Bakır[Cu]291.9
küriyum[Cm]961.3
darmstadtium[Ds]110
Dubniyum[Db]105
Disporsiyum[Dy]661.22
aynştaynyum[Es]991.3
erbiyum[Er]681.24
öropiyum[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
florin[F]93.98
fransiyum[Fr]870.7
Gadolinyum[Gd]641.2
galyum[Ga]311.81
Germanyum[Ge]322.01
Altın[Au]792.54
hafniyum[Hf]721.3
hassiyum[Hs]108
helyum[He]2
Holmiyum[Ho]671.23
Hidrojen[H]12.2
İndiyum[In]491.78
İyot[I]532.66
Iridyum[Ir]772.2
Demir[Fe]261.83
Kripton[Kr]363
lantan[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Kurşun[Pb]822.33
Lityum[Li]30.98
lutesyum[Lu]711.27
Magnezyum[Mg]121.31
Manganez[Mn]251.55
Meitneriyum[Mt]109
Mendelevyum[Md]1011.3
Merkür[Hg]802
Molibden[Mo]422.16
Neodimyum[Nd]601.14
Neon[Ne]10
Neptünyumun[Np]931.36
Nikel[Ni]281.91
niyobyum[Nb]411.6
Azot[N]73.04
Nobel[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osmiyum[Os]762.2
Oksijen[O]83.44
palladyum[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platin[Pt]782.28
plutonyum[Pu]941.28
Polonyum[Po]842
Potasyum[K]190.82
praseodim[Pr]591.13
Promethium[Pm]61
protaktinyum[Pa]911.5
Radyum[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Renyum[Re]751.9
Rodyum[Rh]452.28
röntgenyum[Rg]111
Rubidyum[Rb]370.82
Rutenyum[Ru]442.2
Rutherfordyum[Rf]104
Samaryum[Sm]621.17
Scandium[Sc]211.36
seaborgiyum[Sg]106
Selenyum[Se]342.55
Silikon[Si]141.9
Gümüş[Ag]471.93
Sodyum[Na]110.93
Stronsiyum[Sr]380.95
Kükürt[S]162.58
Tantal[Ta]731.5
Teknesyum[Tc]431.9
Tellür[Te]522.1
Terbiyum[Tb]65
talyum[Tl]811.62
toryum[Th]901.3
Tülyum[Tm]691.25
Teneke[Sn]501.96
Titanyum[Ti]221.54
Tungsten[W]742.36
ununbiyum[Uub]112
ununhekzyum[Uuh]116
ununpentiyum[Uup]115
Ununquadyum[Uuq]114
ununseptiyum[Uus]117
ununtriyum[Uut]113
Uranyum[U]921.38
Vanadyum[V]231.63
ksenon[Xe]542.6
İterbiyum[Yb]70
İtriyum[Y]391.22
çinko[Zn]301.65
Zirkonyum[Zr]401.33

En çok danışılan unsurlar!


Öğe Yapılandırması Elektron konfigürasyonu da denir elektron dağılımı Is periyodik ayarsistemin tüm dalga fonksiyonlarının bir atom şeklinde ifade edildiği Elektron kabukları modelini takip eden elektronların kendilerini yapılandırma, organize etme ve bir atom içinde iletişim kurma yolu haline gelir.

Elektron konfigürasyonu sayesinde atomların kimyasal bir noktasından kombinasyon özelliklerini belirlemek mümkündür, bu sayede periyodik tablodaki ona karşılık gelen yer bilinmektedir. Bu konfigürasyon, her bir elektronun farklı enerji seviyelerindeki, yani yörüngelerdeki sırasını gösterir veya basitçe atomun çekirdeği etrafındaki dağılımlarını gösterir.

Elektron konfigürasyonu neden önemlidir?


Elektron Yapılandırmasının Önemi Kendi içinde Elektron konfigürasyonu, her elektronun nükleer zarf içinde kapladığı konumu gösterir, böylece içinde bulunduğu enerji seviyesini ve yörünge tipini tanımlar. bu elektron konfigürasyonu Çalışmak istediğiniz kimyasal elementin türüne bağlıdır.

Elektron çekirdekten ne kadar uzaksa, bu enerji seviyesi o kadar yüksek olur. Elektronlar aynı enerji seviyesinde olduğunda bu seviye enerji orbitalleri adını alır. Bu eğitici metnin üzerinde görünen tabloyu kullanarak tüm elemanların Elektron konfigürasyonunu kontrol edebilirsiniz.

Elementlerin Elektron konfigürasyonu, periyodik tablodan elde edilen elementin atom numarasını da kullanır. Bu değerli konuyu detaylı olarak inceleyebilmek için elektronun ne olduğunu bilmek gerekir.

Bu tanımlama, her elektronun sahip olduğu dört kuantum sayısı sayesinde gerçekleştirilir, yani:

 • manyetik kuantum sayısı: elektronun bulunduğu yörüngenin yönünü gösterir.
 • Ana kuantum sayısı: elektronun bulunduğu enerji seviyesidir.
 • Spin kuantum sayısı: elektronun dönüşünü ifade eder.
 • Azimutal veya ikincil kuantum sayısı: elektronun bulunduğu yörüngedir.
Elektron konfigürasyonunun amaçları.

Elektron konfigürasyonunun temel amacı, atomların düzenini ve enerji dağılımını, özellikle her bir enerji seviyesinin ve alt seviyesinin dağılımını netleştirmektir.

Elektron konfigürasyonu türleri.


 • Varsayılan yapılandırma Elektron Yapılandırma Türleri. Bu Elektron konfigürasyonu köşegenler tablosu sayesinde elde edilir, burada orbitaller göründükleri gibi doldurulur ve her zaman tablonun köşegenlerini takip eder, her zaman 1 ile başlar.
 • Genişletilmiş yapılandırma. Bu konfigürasyon sayesinde, bir atomun elektronlarının her biri, her birinin spinini temsil eden oklar kullanılarak temsil edilir. Bu durumda doldurma, Hund'un maksimum çokluk kuralı ve Pauli'nin dışlama ilkesi dikkate alınarak yapılır.
 • yoğun yapılandırma. Standart konfigürasyonda dolu hale gelen tüm seviyeler, gazın atom numarası ile son seviyeyi dolduran elektron sayısı arasında bir yazışmanın olduğu bir soy gaz ile temsil edilir. Bu soy gazlar şunlardır: He, Ar, Ne, Kr, Rn ve Xe.
 • Yarı genişletilmiş yapılandırma. Genişletilmiş konfigürasyon ile yoğun konfigürasyon arasında bir karışımdır. İçinde sadece son enerji seviyesinin elektronları temsil edilir.
Bir atomun elektron konfigürasyonunu yazmak için kilit noktalar.
 • Atomun sahip olduğu elektron sayısını bilmelisiniz, bunun için sadece atom numarasını bilmeniz gerekir, çünkü bu elektron sayısına eşittir.
 • Elektronları en yakın olandan başlayarak her enerji seviyesine yerleştirin.
 • Her seviyenin maksimum kapasitesine saygı gösterin.

Bir elementin elektron konfigürasyonunu elde etme adımları


Bir Elemanın Elektron Konfigürasyonunu Elde Etme Adımları Bilinmesi gereken ilk şey, incelenecek elementin büyük Z harfi ile gösterilen atom numarasıdır. Bu sayı, söz konusu elementin her bir atomunun sahip olduğu toplam proton sayısına karşılık gelen periyodik tabloda bulunabilir. .

Bu durumda periyodik tablodaki atom numarası her zaman sağ üst kutuda belirtilir, örneğin hidrojen durumunda, bu kutunun üst kısmında gözlenen 1 sayısı olurken, atom ağırlığı veya masico numarası, üst kısımda ancak sol tarafta bulunan sayıdır.

Bu atom numarasının kullanımı, konfigürasyonunun kuantum sayıları ve yörüngedeki ilgili elektron dağılımı kullanılarak belirlenmesine neden olur.

İşte eleman konfigürasyonunun bazı örnekleri.
 • Hidrojen, atom numarası 1, yani Z=1, dolayısıyla Z=1:1sa .
 • Potasyum, atom numarası 19, yani Z=19: 1sBunların2sBunların2P63sBunların3p64sBunların3don4pa.
Elektron yayılımı.

Bir atomun orbitallerindeki ve alt seviyelerindeki elektronların her birinin dağılımına karşılık gelir. Burada bu elemanların Elektron konfigürasyonu Moeller diyagramı tarafından yönetilir.

Her elementin Elektron dağılımını belirlemek için sadece notasyonlar yukarıdan aşağıya ve sağdan sola çapraz olarak yazılmalıdır.

Elektron konfigürasyonuna göre elementlerin sınıflandırılması.

Tüm kimyasal elementler dört gruba ayrılır, bunlar:

 • soy gazlar. Elektron yörüngelerini iki elektronu olan He'yi saymadan sekiz elektronla tamamladılar.
 • geçiş elemanları. Son iki yörüngeleri eksik.
 • İç geçiş elemanları. Bunların son üç yörüngesi eksik.
 • temsili unsur. Bunlar tamamlanmamış bir dış yörüngeye sahiptir.

Elementler ve Bileşiklerle Çalışmak


Elementlerin Elektron konfigürasyonu sayesinde, atomların yörüngelerinde sahip oldukları elektronların sayısını bilmek mümkündür, bu da iyonik, kovalent bağlar kurarken ve değerlik elektronlarını bilirken çok faydalı olur, bu son elektron sayısına karşılık gelir. belirli bir elementin atomunun son yörüngesinde veya kabuğunda olduğu.

Elementlerin Yoğunluğu


Her maddenin kütlesi ve hacmi vardır, ancak farklı maddelerin kütlesi farklı hacimleri kaplar.

Elektron Yapılandırması (29 Nisan 2022) Elektron Yapılandırması. Alınan https://electronconfiguration.net/.
"Elektron konfigürasyonu." Elektron Yapılandırması - 29 Nisan 2022, https://electronconfiguration.net/
Elektron Yapılandırması 20 Nisan 2022 Elektron konfigürasyonu., 29 Nisan 2022'de görüntülendi,https://electronconfiguration.net/>
Elektron konfigürasyonu - Elektron konfigürasyonu. [İnternet]. [Erişim tarihi 29 Nisan 2022]. Şuradan temin edilebilir: https://electronconfiguration.net/
"Elektron konfigürasyonu." Elektron Yapılandırması - 29 Nisan 2022'de erişildi. https://electronconfiguration.net/
"Elektron konfigürasyonu." Elektron Yapılandırması [Çevrimiçi]. Mevcut: https://electronconfiguration.net/. [Erişim tarihi: 29 Nisan 2022]
E-posta ile takip
Pinterest
 LinkedIn
paylaş
 Telegram
Whatsapp