Hoppa till innehåll

Elektronkonfiguration

Elektronkonfigurationen skrivs genom att lokalisera alla elektroner i en atom eller jon i deras orbitaler eller energisubnivåer.

Kom ihåg att det finns 7 energinivåer: 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och var och en av dem har i sin tur upp till 4 energiundernivåer som kallas s, p , d och f.

Således innehåller nivå 1 endast undernivå s; nivå 2 innehåller syp-undernivåer; nivå 3 innehåller undernivåer s, p och d; och nivåerna 4 till 7 innehåller undernivåerna s, p, d och f.

Elektronkonfigurationen


Elektronkonfigurationen Du har nu möjlighet  elektronkonfiguration av grundämnena indikerar hur elektronerna är ordnade i de olika energinivåerna, det som kallas banorna, eller helt enkelt initierar det sättet på vilket elektronerna är fördelade runt kärnan i sin atom.

För att beräkna fördelningen av elektroner i de olika energinivåerna tar elektronkonfigurationen kvanttalen som referens eller använder dem helt enkelt för fördelningen. Dessa siffror tillåter oss att beskriva energinivåerna för elektroner eller en enskild elektron, de beskriver också formen på orbitalerna som den uppfattar i distributionen av elektroner i rymden.

Elementkonfigurationstabell

ElementnamnSymbolAtomnummerElektronnegativitet
Aktinium[Ac]891.1
Aluminium[Al]131.61
americium[Am]951.3
Antimon[Sb]512.05
argon[Ar]18
Arsenik[As]332.18
Astat[At]852.2
Barium[Ba]560.89
Berkelium[Bk]971.3
Beryllium[Be]41.57
vismut[Bi]832.02
bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Brom[Br]352.96
Kadmium[Cd]481.69
Kalcium[Ca]201
californium[Cf]981.3
Kol[C]62.55
cerium[Ce]581.12
cesium[Cs]550.79
Klor[Cl]173.16
krom[Cr]241.66
Kobolt[Co]271.88
Koppar[Cu]291.9
curium[Cm]961.3
darmstadtium[Ds]110
dubnium[Db]105
dysprosium[Dy]661.22
einsteinium[Es]991.3
erbium[Er]681.24
Europium[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
Fluor[F]93.98
Francium[Fr]870.7
gadolinium[Gd]641.2
Gallium[Ga]311.81
Germanium[Ge]322.01
Gold[Au]792.54
hafnium[Hf]721.3
hassium[Hs]108
helium[He]2
holmium[Ho]671.23
Väte[H]12.2
indium[In]491.78
Jod[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Järn[Fe]261.83
krypton[Kr]363
lantan[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Bly[Pb]822.33
Litium[Li]30.98
lutetium[Lu]711.27
Magnesium[Mg]121.31
Mangan[Mn]251.55
meitnerium[Mt]109
mendelevium[Md]1011.3
kvicksilver[Hg]802
Molybden[Mo]422.16
neodym[Nd]601.14
neon[Ne]10
Neptunium[Np]931.36
Nickel[Ni]281.91
Niob[Nb]411.6
kväve[N]73.04
Nobel[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osmium[Os]762.2
Syre[O]83.44
palladium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platina[Pt]782.28
plutonium[Pu]941.28
Polonium[Po]842
Kalium[K]190.82
praseodym[Pr]591.13
prometium[Pm]61
Protaktinium[Pa]911.5
radium[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Renium[Re]751.9
Rodium[Rh]452.28
Röntgenium[Rg]111
Rubidium[Rb]370.82
Rutenium[Ru]442.2
rutherfordium[Rf]104
samarium[Sm]621.17
Skandium[Sc]211.36
seaborgium[Sg]106
Selen[Se]342.55
Kisel[Si]141.9
Silver[Ag]471.93
Natrium[Na]110.93
Strontium[Sr]380.95
Svavel[S]162.58
tantal[Ta]731.5
teknetium[Tc]431.9
Tellur[Te]522.1
terbium[Tb]65
tallium[Tl]811.62
torium[Th]901.3
tulium[Tm]691.25
tenn[Sn]501.96
titan[Ti]221.54
Volfram[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Uran[U]921.38
Vanadin[V]231.63
Xenon[Xe]542.6
ytterbium[Yb]70
yttrium[Y]391.22
zink[Zn]301.65
zirkonium[Zr]401.33

De mest konsulterade elementen!


Objekt Config Elektronkonfigurationen, även kallad Elektronfördelning Is periodisk justeringblir hur elektroner lyckas strukturera sig själva, organisera sig och kommunicera inom en atom enligt modellen av elektronskal, där alla systemets vågfunktioner uttrycks i form av en atom.

Tack vare elektronkonfigurationen är det möjligt att fastställa egenskaperna för kombinationen från en kemisk punkt av atomerna, tack vare detta är det att platsen som motsvarar den i det periodiska systemet är känd. Denna konfiguration indikerar ordningen för varje elektron i de olika energinivåerna, dvs i banorna, eller visar helt enkelt deras fördelning runt atomkärnan.

Varför är elektronkonfiguration viktig?


Vikten av elektronkonfiguration Elektronkonfigurationen kommer i sig att visa den position som varje elektron intar i kärnhöljet, och identifierar därmed energinivån i vilken den befinner sig och typen av omloppsbana. De elektronkonfiguration Det beror på vilken typ av kemiskt element du vill studera.

Ju längre bort elektronen är från kärnan, desto högre blir denna energinivå. När elektronerna är i samma energinivå, tar denna nivå namnet energiorbitaler. Du kan kontrollera elektronkonfigurationen för alla element med hjälp av tabellen som visas ovanför denna utbildningstext.

Elementens elektronkonfiguration använder också elementets atomnummer som erhålls genom det periodiska systemet. Det är nödvändigt att veta vad en elektron är för att studera detta värdefulla ämne i detalj.

Denna identifiering utförs tack vare de fyra kvanttal som varje elektron har, nämligen:

 • magnetiskt kvantantal: visar orienteringen av orbitalen där elektronen befinner sig.
 • huvudkvantantal: det är energinivån där elektronen befinner sig.
 • Snurra kvantantalet: hänvisar till elektronens spinn.
 • Azimutalt eller sekundärt kvanttal: det är den omloppsbana där elektronen befinner sig.
Mål för elektronkonfiguration.

Huvudsyftet med elektronkonfiguration är att klargöra ordningen och energifördelningen av atomer, särskilt fördelningen av varje energinivå och undernivå.

Typer av elektronkonfiguration.


 • Standardkonfiguration Typer av elektronkonfiguration. Denna elektronkonfiguration uppnås tack vare tabellen med diagonaler, här fylls orbitalerna när de visas och följer alltid tabellens diagonaler, alltid med början på 1.
 • Utökad konfiguration. Tack vare denna konfiguration representeras var och en av elektronerna i en atom med hjälp av pilar för att representera var och ens spinn. I det här fallet görs fyllningen med hänsyn till Hunds maximala multiplicitetsregel och Paulis uteslutningsprincip.
 • kondenserad konfiguration. Alla nivåer som blir fulla i standardkonfigurationen representeras av en ädelgas, där det finns en överensstämmelse mellan gasens atomnummer och antalet elektroner som fyllde den slutliga nivån. Dessa ädelgaser är: He, Ar, Ne, Kr, Rn och Xe.
 • Semi-expanderad konfiguration. Det är en blandning mellan den utökade konfigurationen och den kondenserade konfigurationen. I den är endast elektronerna från den sista energinivån representerade.
Nyckelpunkter för att skriva en atoms elektronkonfiguration.
 • Du måste veta antalet elektroner som atomen har, för det behöver du bara veta dess atomnummer eftersom detta är lika med antalet elektroner.
 • Placera elektronerna i varje energinivå, börja med den närmaste.
 • Respektera den maximala kapaciteten för varje nivå.

Steg för att erhålla elektronkonfigurationen för ett element


Steg för att erhålla elektronkonfigurationen för ett element Det första att veta är atomnumret för det grundämne som ska studeras, vilket representeras av den stora bokstaven Z. Denna siffra kan hittas i det periodiska systemet, vilket motsvarar det totala antalet protoner som varje atom i nämnda grundämne har .

I det här fallet anges alltid atomnumret i det periodiska systemet i den övre högra rutan, till exempel, när det gäller väte, kommer det att vara siffran 1 som observeras i den övre delen av denna ruta, medan dess atomvikt eller masico nummer, är den som är innesluten i den övre delen men på vänster sida.

Användningen av detta atomnummer gör att dess konfiguration bestäms genom användning av kvanttal och respektive fördelning av elektroner i omloppsbanan

Här är några exempel på elementkonfiguration.
 • Väte, dess atomnummer är 1, dvs Z=1, därför Z=1:1sa .
 • Kalium, dess atomnummer är 19, så Z=19: 1sav dem2sav dem2P63sav dem3p64sav dem3dtio4pa.
Elektronspridning.

Det motsvarar fördelningen av var och en av elektronerna i en atoms orbitaler och undernivåer. Här styrs elektronkonfigurationen av dessa element av Moeller-diagrammet.

För att bestämma elektronfördelningen för varje element måste endast notationerna skrivas diagonalt från topp till botten och från höger till vänster.

Klassificering av element enligt elektronkonfiguration.

Alla kemiska grundämnen klassificeras i fyra grupper, de är:

 • ädelgaser. De fullbordade sin elektronbana med åtta elektroner, inte räknande He, som har två elektroner.
 • övergångselement. De har sina två sista banor ofullständiga.
 • Interna övergångselement. Dessa har sina tre sista banor ofullständiga.
 • representativt inslag. Dessa har en ofullständig yttre omloppsbana.

Arbeta med grundämnen och föreningar


Tack vare elementens elektronkonfiguration är det möjligt att veta antalet elektroner som atomerna har i sina banor, vilket blir mycket användbart när man bygger joniska, kovalenta bindningar och känner till valenselektronerna, detta sista motsvarar antalet elektroner som atomen hos ett visst grundämne har i sin sista omloppsbana eller skal.

Elementens täthet


All materia har massa och volym, men massan av olika ämnen upptar olika volymer.

Elektronkonfiguration (29 april 2022) Elektronkonfiguration. Hämtas från https://electronconfiguration.net/.
"Elektronkonfiguration." Elektronkonfiguration - 29 april 2022, https://electronconfiguration.net/
Elektronkonfiguration 20 april 2022 Elektronkonfiguration., visade 29 april 2022,https://electronconfiguration.net/>
Elektronkonfiguration - Elektronkonfiguration. [Internet]. [Nådd 29 april 2022]. Tillgänglig från: https://electronconfiguration.net/
"Elektronkonfiguration." Electron Configuration - Åtkomst 29 april 2022. https://electronconfiguration.net/
"Elektronkonfiguration." Elektronkonfiguration [Online]. Tillgänglig: https://electronconfiguration.net/. [Tillgänglig: 29 april 2022]
Följ med e-post
Pinterest
Link
Dela
Telegram
WhatsApp