Prejsť na obsah

Elektrónová konfigurácia

Elektrónová konfigurácia je zapísaná umiestnením všetkých elektrónov atómu alebo iónu v ich orbitáloch alebo energetických podúrovniach.

Pripomeňme, že existuje 7 energetických úrovní: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A každá z nich má zase až 4 energetické podúrovne nazývané s, p, d a f.

Úroveň 1 teda obsahuje iba podúroveň s; úroveň 2 obsahuje podúrovne syp; úroveň 3 obsahuje podúrovne s, p a d; a úrovne 4 až 7 obsahujú podúrovne s, p, d a f.

Konfigurácia elektrónov


Elektrónová konfigurácia و elektrónová konfigurácia prvkov označuje spôsob, akým sú elektróny usporiadané v rôznych energetických hladinách, čo sa nazývajú dráhy, alebo jednoducho iniciuje spôsob, akým sú elektróny rozmiestnené okolo jadra ich atómu.

Na výpočet distribúcie elektrónov v rôznych energetických úrovniach elektrónová konfigurácia berie kvantové čísla ako referenciu alebo ich jednoducho používa na distribúciu. Tieto čísla nám umožňujú popísať energetické hladiny elektrónov alebo jedného elektrónu, opisujú tiež tvar orbitálov, ktoré vníma pri rozložení elektrónov v priestore.

Tabuľka konfigurácie prvkov

Názov prvkusymbolAtómové čísloelectronegativity
actinium[Ac]891.1
Hliník[Al]131.61
americium[Am]951.3
antimón[Sb]512.05
argón[Ar]18
arzén[As]332.18
astát[At]852.2
bárium[Ba]560.89
berkélium[Bk]971.3
berýlium[Be]41.57
bizmut[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Bróm[Br]352.96
kadmium[Cd]481.69
Vápnik[Ca]201
Kalifornium[Cf]981.3
Uhlík[C]62.55
minerál[Ce]581.12
cézium[Cs]550.79
chlór[Cl]173.16
Chróm[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
meď[Cu]291.9
curium[Cm]961.3
darmstadtium[Ds]110
Dubnium[Db]105
kovový prvok[Dy]661.22
einsteinium[Es]991.3
kovový prvok[Er]681.24
kovový prvok[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
Fluorin[F]93.98
francium[Fr]870.7
kovový prvok[Gd]641.2
gálium[Ga]311.81
germánium[Ge]322.01
zlato[Au]792.54
hafnium[Hf]721.3
HASSIUM[Hs]108
hélium[He]2
holmium[Ho]671.23
Vodík[H]12.2
indium[In]491.78
Jód[I]532.66
Irídium[Ir]772.2
Železo[Fe]261.83
kryptón[Kr]363
lantánu[La]571.1
lawrencium[Lr]103
Viesť[Pb]822.33
Lítium[Li]30.98
lutécium[Lu]711.27
Magnézium[Mg]121.31
Mangán[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
mendelevium[Md]1011.3
ortuť[Hg]802
Molybdén[Mo]422.16
neodým[Nd]601.14
neon[Ne]10
neptúnium[Np]931.36
Nikel[Ni]281.91
niobium[Nb]411.6
Dusík[N]73.04
Nobelium[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
kovový prvok[Os]762.2
Kyslík[O]83.44
paládium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platina[Pt]782.28
Plutónium[Pu]941.28
polónium[Po]842
Draslík[K]190.82
prazeodým[Pr]591.13
prométium[Pm]61
protactinium[Pa]911.5
rádium[Ra]880.9
Radón[Rn]86
rénium[Re]751.9
ródium[Rh]452.28
roentgenium[Rg]111
rubídia[Rb]370.82
ruténium[Ru]442.2
rutherfordium[Rf]104
samárium[Sm]621.17
Scandium[Sc]211.36
seaborgium[Sg]106
Selén[Se]342.55
Kremík[Si]141.9
Strieborná[Ag]471.93
Sodík[Na]110.93
Stroncium[Sr]380.95
Síra[S]162.58
tantal[Ta]731.5
technécium[Tc]431.9
telúru[Te]522.1
terbium[Tb]65
tálium[Tl]811.62
tórium[Th]901.3
túlium[Tm]691.25
cín[Sn]501.96
titán[Ti]221.54
volfrám[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Urán[U]921.38
Vanádium[V]231.63
xenon[Xe]542.6
yterbium[Yb]70
ytrium[Y]391.22
zinok[Zn]301.65
zirkón[Zr]401.33

Najviac konzultované prvky!


Konfigurácia položky Elektrónová konfigurácia, tiež tzv Distribúcia elektrónov Is periodická úpravasa stáva spôsobom, akým sa elektróny dokážu štruktúrovať, organizovať a komunikovať v rámci atómu podľa modelu elektrónových obalov, kde sú všetky vlnové funkcie systému vyjadrené vo forme atómu.

Vďaka elektrónovej konfigurácii je možné zistiť vlastnosti kombinácie z chemického bodu atómov, vďaka čomu je známe miesto, ktoré tomu zodpovedá v periodickej tabuľke. Táto konfigurácia označuje poradie každého elektrónu v rôznych energetických hladinách, tj na obežných dráhach, alebo jednoducho ukazuje ich distribúciu okolo jadra atómu.

Prečo je elektrónová konfigurácia dôležitá?


Význam konfigurácie elektrónov Konfigurácia elektrónu sama o sebe ukazuje polohu, ktorú každý elektrón zaujíma v jadrovom obale, čím identifikuje energetickú hladinu, na ktorej sa nachádza, a typ obežnej dráhy. The elektrónová konfigurácia Závisí to od typu chemického prvku, ktorý chcete študovať.

Čím ďalej je elektrón od jadra, tým vyššia bude hladina energie. Keď sú elektróny na rovnakej energetickej úrovni, táto úroveň má názov energetické orbitály. Elektrónovú konfiguráciu všetkých prvkov môžete skontrolovať pomocou tabuľky, ktorá sa zobrazuje nad týmto vzdelávacím textom.

Elektrónová konfigurácia prvkov tiež používa atómové číslo prvku, ktoré sa získa prostredníctvom periodickej tabuľky. Je potrebné vedieť, čo je elektrón, aby ste si túto cennú tému mohli podrobne preštudovať.

Táto identifikácia sa uskutočňuje vďaka štyrom kvantovým číslam, ktoré má každý elektrón, a to:

 • magnetické kvantové číslo: ukazuje orientáciu orbitálu, v ktorom sa nachádza elektrón.
 • hlavné kvantové číslo: je to energetická hladina, v ktorej sa nachádza elektrón.
 • Kvantové číslo odstreďovania: označuje spin elektrónu.
 • Azimutálne alebo sekundárne kvantové číslo: je to dráha, na ktorej sa nachádza elektrón.
Ciele konfigurácie elektrónov.

Hlavným účelom konfigurácie elektrónov je objasniť poradie a energetické rozloženie atómov, najmä rozloženie každej energetickej úrovne a podúrovne.

Typy elektrónovej konfigurácie.


 • Predvolená konfigurácia Typy elektrónovej konfigurácie. Táto elektrónová konfigurácia je dosiahnutá vďaka tabuľke uhlopriečok, tu sú orbitály vyplnené tak, ako sa objavujú a vždy nasledujú po uhlopriečkach tabuľky, vždy začínajúc 1.
 • Rozšírená konfigurácia. Vďaka tejto konfigurácii je každý z elektrónov atómu znázornený pomocou šípok, ktoré predstavujú rotáciu každého z nich. V tomto prípade sa plnenie vykonáva s prihliadnutím na Hundovo pravidlo maximálnej násobnosti a Pauliho princíp vylúčenia.
 • kondenzovaná konfigurácia. Všetky úrovne, ktoré sa naplnia v štandardnej konfigurácii, sú reprezentované vzácnym plynom, kde existuje súlad medzi atómovým číslom plynu a počtom elektrónov, ktoré zaplnili konečnú úroveň. Tieto vzácne plyny sú: He, Ar, Ne, Kr, Rn a Xe.
 • Polorozšírená konfigurácia. Je to zmes medzi rozšírenou konfiguráciou a kondenzovanou konfiguráciou. V ňom sú zastúpené len elektróny poslednej energetickej hladiny.
Kľúčové body pre písanie elektrónovej konfigurácie atómu.
 • Musíte poznať počet elektrónov, ktoré má atóm, na to musíte poznať iba jeho atómové číslo, pretože sa rovná počtu elektrónov.
 • Umiestnite elektróny do každej energetickej úrovne, počnúc najbližšou.
 • Rešpektujte maximálnu kapacitu každej úrovne.

Kroky na získanie elektrónovej konfigurácie prvku


Kroky na získanie elektrónovej konfigurácie prvku Prvá vec, ktorú treba vedieť, je atómové číslo prvku, ktorý sa má študovať, ktoré je reprezentované veľkým písmenom Z. Toto číslo možno nájsť v periodickej tabuľke, ktorá zodpovedá celkovému počtu protónov, ktoré má každý atóm uvedeného prvku. .

V tomto prípade je atómové číslo v periodickej tabuľke vždy uvedené v pravom hornom poli, napríklad v prípade vodíka to bude číslo 1, ktoré je pozorované v hornej časti tohto poľa, pričom jeho atómová hmotnosť alebo masico číslo, je to, ktoré je uvedené v hornej časti, ale na ľavej strane.

Použitie tohto atómového čísla spôsobuje, že jeho konfigurácia sa určuje pomocou kvantových čísel a príslušného rozloženia elektrónov na obežnej dráhe.

Tu je niekoľko príkladov konfigurácie prvkov.
 • Vodík, jeho atómové číslo je 1, teda Z=1, teda Z=1:1sa .
 • Draslík, jeho atómové číslo je 19, teda Z=19: 1sz nich2sz nich2P63sz nich3p64sz nich3ddesať4pa.
Šírenie elektrónov.

Zodpovedá distribúcii každého z elektrónov v orbitáloch a podúrovniach atómu. Tu sa elektrónová konfigurácia týchto prvkov riadi Moellerovým diagramom.

Aby bolo možné určiť elektrónovú distribúciu každého prvku, iba notácie musia byť napísané diagonálne, začínajúc zhora nadol a sprava doľava.

Klasifikácia prvkov podľa konfigurácie elektrónov.

Všetky chemické prvky sú rozdelené do štyroch skupín:

 • vzácne plyny. Svoju elektrónovú dráhu dokončili ôsmimi elektrónmi, nepočítajúc He, ktorý má dva elektróny.
 • prechodové prvky. Ich posledné dve obežné dráhy sú neúplné.
 • Vnútorné prechodové prvky. Tieto majú svoje posledné tri obežné dráhy neúplné.
 • reprezentatívny prvok. Tieto majú neúplnú vonkajšiu obežnú dráhu.

Práca s prvkami a zlúčeninami


Vďaka elektrónovej konfigurácii prvkov je možné poznať počet elektrónov, ktoré majú atómy na svojich dráhach, čo sa stáva veľmi užitočným pri budovaní iónových, kovalentných väzieb a poznaní valenčných elektrónov, čo zodpovedá počtu elektrónov. že atóm určitého prvku má na svojej poslednej dráhe alebo obale.

Desity of Elements


Každá hmota má hmotnosť a objem, avšak hmotnosť rôznych látok zaberá rôzne objemy.

Elektrónová konfigurácia (29. apríl 2022) Elektrónová konfigurácia, Získané z https://electronconfiguration.net/.
"Elektrónová konfigurácia." Elektrónová konfigurácia - 29. apríla 2022, https://electronconfiguration.net/
Elektrónová konfigurácia 20. apríla 2022 Elektrónová konfigurácia., zobrazené 29. apríla 2022,https://electronconfiguration.net/>
Elektrónová konfigurácia - Elektrónová konfigurácia. [Internet]. [Prístup 29. apríla 2022]. Dostupné z: https://electronconfiguration.net/
"Elektrónová konfigurácia." Elektrónová konfigurácia – prístup 29. apríla 2022. https://electronconfiguration.net/
"Elektrónová konfigurácia." Konfigurácia elektrónov [Online]. Dostupné: https://electronconfiguration.net/. [Prístup: 29. apríla 2022]
Nasledujte e-mailom
pinterest
LinkedIn
zdieľam
telegram
WhatsApp