අන්තර්ගතය වෙත යන්න

ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියා ඇත්තේ පරමාණුවක හෝ අයනවල සියලුම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒවායේ කක්ෂවල හෝ ශක්ති උප මට්ටමේ ස්ථානගත කිරීමෙනි.

ශක්ති මට්ටම් 7ක් ඇති බව මතක තබා ගන්න: 1, 2, 3, 4, 5, 6 සහ 7. ඒ සෑම එකක්ම s, p , d සහ f ලෙස හඳුන්වන ශක්ති උප මට්ටම් 4ක් දක්වා ඇත.

මේ අනුව, 1 මට්ටමේ අඩංගු වන්නේ උප මට්ටමේ s පමණි; 2 මට්ටමේ syp උප මට්ටම් අඩංගු වේ; 3 මට්ටමේ උප-මට්ටම් s, p සහ d අඩංගු වේ; සහ මට්ටම් 4 සිට 7 දක්වා s, p, d සහ f යන උප මට්ටම් අඩංගු වේ.

ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය


ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය එම ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන විවිධ ශක්ති මට්ටම් වල පිළිවෙලට ඇති ආකාරය, කක්ෂ ලෙස හඳුන්වනු ලබන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි, නැතහොත් සරලව, එය ඉලෙක්ට්‍රෝන ඒවායේ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය වටා බෙදා හරින ආකාරය ආරම්භ කරයි.

විවිධ ශක්ති මට්ටම්වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තිය ගණනය කිරීම සඳහා, ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ක්වොන්ටම් සංඛ්‍යා යොමුවක් ලෙස හෝ බෙදා හැරීම සඳහා ඒවා භාවිතා කරයි. මෙම සංඛ්‍යා අපට ඉලෙක්ට්‍රෝන හෝ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ශක්ති මට්ටම් විස්තර කිරීමට ඉඩ සලසයි, ඒවා අභ්‍යවකාශයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තියේදී එය වටහා ගන්නා කක්ෂවල හැඩය ද විස්තර කරයි.

මූලද්රව්ය මානකරන වගුව

මූලද්රව්යයේ නමසංකේතයපරමාණුක අංකයවිද්යුත් ga ණතාව
ඇක්ටිනියම්[Ac]891.1
ඇලුමිනියම්[Al]131.61
ඇමරිකියම්[Am]951.3
ඇන්ටිමනි[Sb]512.05
ආර්ගන්[Ar]18
ආසනික්[As]332.18
ඇස්ටැටින්[At]852.2
බේරියම්[Ba]560.89
බර්කෙලියම්[Bk]971.3
බෙරිලියම්[Be]41.57
බිස්මට්[Bi]832.02
බොහ්රියම්[Bh]107
බෝරෝන්[B]52.04
බ්රෝමයින්[Br]352.96
කැඩ්මියම්[Cd]481.69
කැල්සියම්[Ca]201
කැලිෆෝනියම්[Cf]981.3
කාබන්[C]62.55
සීරියම්[Ce]581.12
සීසියම්[Cs]550.79
ක්ලෝරින්[Cl]173.16
ෙකෝමියම්[Cr]241.66
කෝබෝල්ට්[Co]271.88
තඹ[Cu]291.9
කියුරියම්[Cm]961.3
ඩාර්ම්ස්ටැඩියම්[Ds]110
ඩබ්නියම්[Db]105
ඩිස්ප්‍රෝසියම්[Dy]661.22
අයින්ස්ටයින්[Es]991.3
අර්බියම්[Er]681.24
යුරෝපියම්[Eu]63
ෆර්මියම්[Fm]1001.3
ෆ්ලෝරීන්[F]93.98
ෆ්‍රැන්සියම්[Fr]870.7
ගැඩොලීනියම්[Gd]641.2
ගැලියම්[Ga]311.81
ජර්මියම්[Ge]322.01
රන්[Au]792.54
හැෆ්නියම්[Hf]721.3
හසියම්[Hs]108
හීලියම්[He]2
හොල්මියම්[Ho]671.23
හයිඩ්රජන්[H]12.2
ඉන්දියම්[In]491.78
අයඩින්[I]532.66
අයිඩ්රියම්[Ir]772.2
යකඩ[Fe]261.83
ක්රිප්ටන්[Kr]363
ලැන්තනම්[La]571.1
ලෝරෙන්සියම්[Lr]103
ඊයම්[Pb]822.33
ලිතියම්[Li]30.98
ලුටේෂියම්[Lu]711.27
මැග්නීසියම්[Mg]121.31
මැංගනීස්[Mn]251.55
මිට්නේරියම්[Mt]109
මෙන්ඩලෙවියම්[Md]1011.3
බුධ[Hg]802
ෙමොලිබ්ඩිනම්[Mo]422.16
නියෝඩියමියම්[Nd]601.14
නියොන්[Ne]10
නෙප්චූනියම්[Np]931.36
නිකල්[Ni]281.91
නියෝබියම්[Nb]411.6
නයිට්රජන්[N]73.04
නොබෙල්[No]1021.3
ඔගනේසන්[Uuo]118
ඔස්මියම්[Os]762.2
ඔක්සිජන්[O]83.44
පැලේඩියම්[Pd]462.2
පොස්පරස්[P]152.19
ප්ලැටිනම්[Pt]782.28
ප්ලූටෝනියම්[Pu]941.28
පොලෝනියම්[Po]842
පොටෑසියම්[K]190.82
ප්‍රෙසෝඩියමියම්[Pr]591.13
ප්‍රොමේතියම්[Pm]61
ප්‍රෝටැක්ටීනියම්[Pa]911.5
රේඩියම්[Ra]880.9
රදොන්[Rn]86
රීනියම්[Re]751.9
රෝඩියම්[Rh]452.28
රොෙන්ට්ජීනියම්[Rg]111
රුබීඩියම්[Rb]370.82
රුටීනියම්[Ru]442.2
රදෆර්ඩියම්[Rf]104
සමාරිය[Sm]621.17
ස්කැන්ඩියම්[Sc]211.36
සීබෝර්ජියම්[Sg]106
සෙලේනියම්[Se]342.55
සිලිකන්[Si]141.9
රිදී[Ag]471.93
සෝඩියම්[Na]110.93
ස්ටොන්ටියම්[Sr]380.95
සල්ෆර්[S]162.58
ටැන්ටලම්[Ta]731.5
ටෙක්නෙටියම්[Tc]431.9
ටෙලුරියම්[Te]522.1
ටර්බියම්[Tb]65
තලියම්[Tl]811.62
තෝරියම්[Th]901.3
තුලියම්[Tm]691.25
ටින්[Sn]501.96
ටයිටේනියම්[Ti]221.54
ටංස්ටන්[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
යුරේනියම්[U]921.38
වැනේඩියම්[V]231.63
සෙනෝන්[Xe]542.6
යටර්බියම්[Yb]70
යිට්‍රියම්[Y]391.22
සින්ක්[Zn]301.65
සර්කෝනියම්[Zr]401.33

වඩාත්ම උපදේශන ලද අංග!


අයිතම වින්‍යාසය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලෙසද හැඳින්වේ ඉලෙක්ට්රෝන බෙදා හැරීම Is ආවර්තිතා ගැලපීමපද්ධතියේ සියලුම තරංග ශ්‍රිතයන් පරමාණුවක ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කවචයේ ආකෘතිය අනුගමනය කරමින් පරමාණුවක් තුළ තමන්ම ව්‍යුහගත කිරීමට, සංවිධානය වීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉලෙක්ට්‍රෝන කළමනාකරණය කරන ආකාරය බවට පත් වේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, පරමාණුවල රසායනික ලක්ෂ්‍යයකින් සංයෝජනයේ ගුණාංග ස්ථාපිත කළ හැකිය, මෙයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, ආවර්තිතා වගුවේ එයට අනුරූප වන ස්ථානය දන්නා බැවිනි. මෙම වින්‍යාසය මඟින් එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනවල විවිධ ශක්ති මට්ටම් වල, එනම් කක්ෂවල අනුපිළිවෙල පෙන්නුම් කරයි, නැතහොත් පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටිය වටා ඒවායේ ව්‍යාප්තිය පෙන්වයි.

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වැදගත් වන්නේ ඇයි?


ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ වැදගත්කම එය තුළම, ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පැමිණෙන්නේ එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනය න්‍යෂ්ටික ලියුම් කවරයේ සිටින ස්ථානය පෙන්වීමට වන අතර එමඟින් එය පවතින ශක්ති මට්ටම සහ කක්ෂයේ වර්ගය හඳුනා ගනී. එම ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය එය ඔබට අධ්යයනය කිරීමට අවශ්ය රසායනික මූලද්රව්ය වර්ගය මත රඳා පවතී.

ඉලෙක්ට්‍රෝනය න්‍යෂ්ටියෙන් ඈතට යන තරමට මෙම ශක්ති මට්ටම ඉහළ යයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකම ශක්ති මට්ටමේ පවතින විට මෙම මට්ටම ශක්ති කක්ෂවල නම ගනී. මෙම අධ්‍යාපනික පෙළට ඉහලින් දිස්වන වගුව භාවිතයෙන් ඔබට සියලුම මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පරීක්ෂා කළ හැක.

මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ද ආවර්තිතා වගුව හරහා ලබා ගන්නා මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය භාවිතා කරයි. මෙම වටිනා මාතෘකාව විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් යනු කුමක්දැයි දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

මෙම හඳුනාගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනය සතු ක්වොන්ටම් සංඛ්‍යා හතරට ස්තුති වන්නට, එනම්:

 • චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය: ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිහිටා ඇති කක්ෂයේ දිශානතිය පෙන්වයි.
 • ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය: එය ඉලෙක්ට්රෝනය පිහිටා ඇති ශක්ති මට්ටමයි.
 • ස්පින් ක්වොන්ටම් අංකය: ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණයට යොමු වේ.
 • Azimuthal හෝ ද්විතියික ක්වොන්ටම් අංකය: එය ඉලෙක්ට්‍රෝනය පිහිටා ඇති කක්ෂයයි.
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසයේ අරමුණු.

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පරමාණුවල අනුපිළිවෙල සහ ශක්ති ව්‍යාප්තිය, විශේෂයෙන්ම එක් එක් ශක්ති මට්ටම් සහ උප මට්ටමේ ව්‍යාප්තිය පැහැදිලි කිරීමයි.

ඉලෙක්ට්රෝන සැකසුම් වර්ග.


 • පෙරනිමි වින්‍යාසය ඉලෙක්ට්රෝන සැකසුම් වර්ග. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ විකර්ණ වගුවට ස්තුති වන්නට, මෙහි කාක්ෂික පෙනෙන පරිදි පුරවා ඇති අතර සෑම විටම 1 න් ආරම්භ වන වගුවේ විකර්ණ අනුගමනය කරයි.
 • පුළුල් කළ වින්‍යාසය. මෙම වින්‍යාසයට ස්තූතියි, පරමාණුවක එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක් එක් භ්‍රමණය නියෝජනය කිරීම සඳහා ඊතල භාවිතයෙන් නිරූපණය කෙරේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, පිරවීම සිදු කරනු ලබන්නේ හුන්ඩ්ගේ උපරිම ගුණාකාර රීතිය සහ පෝලිගේ බැහැර කිරීමේ මූලධර්මය සැලකිල්ලට ගනිමිනි.
 • ඝනීභූත වින්යාසය. සම්මත වින්‍යාසය තුළ සම්පූර්ණ වන සියලුම මට්ටම් උච්ච වායුවකින් නිරූපණය වන අතර එහිදී වායුවේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය සහ අවසාන මට්ටම පුරවා ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන අතර ලිපි හුවමාරුවක් ඇත. මෙම උච්ච වායු නම්: He, Ar, Ne, Kr, Rn සහ Xe.
 • අර්ධ-පුළුල් වින්යාසය. එය විස්තීරණ වින්‍යාසය සහ ඝනීභූත වින්‍යාසය අතර මිශ්‍රණයකි. එහි අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පමණක් නිරූපණය වේ.
පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලිවීමේ ප්‍රධාන කරුණු.
 • ඔබ පරමාණුවේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන දැන සිටිය යුතුය, ඒ සඳහා ඔබ දැනගත යුත්තේ එය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනට සමාන බැවින් එහි පරමාණුක ක්‍රමාංකය පමණි.
 • එක් එක් ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන තබන්න, ආසන්නතමයෙන් පටන් ගන්න.
 • එක් එක් මට්ටමේ උපරිම ධාරිතාවට ගරු කරන්න.

මූලද්රව්යයක ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය ලබා ගැනීමට පියවර


මූලද්‍රව්‍යයක ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලබා ගැනීමට පියවර දැනගත යුතු පළමු දෙය නම් අධ්‍යයනය කළ යුතු මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය වන අතර එය Z කැපිටල් අකුරෙන් නිරූපණය වේ. මෙම සංඛ්‍යාව ආවර්තිතා වගුවෙන් සොයාගත හැකි අතර එය එම මූලද්‍රව්‍යයේ සෑම පරමාණුවකම ඇති මුළු ප්‍රෝටෝන ගණනට අනුරූප වේ. .

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ආවර්තිතා වගුවේ ඇති පරමාණුක ක්‍රමාංකය සෑම විටම ඉහළ දකුණු පෙට්ටියේ දක්වා ඇත, නිදසුනක් ලෙස, හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධයෙන්, එය මෙම කොටුවේ ඉහළ කොටසේ නිරීක්ෂණය වන අංක 1 වනු ඇත, එහි පරමාණුක බර හෝ මැසිකෝ අංකය, ඉහළ කොටසේ කොටු කර ඇති නමුත් වම් පැත්තේ එකකි.

මෙම පරමාණුක ක්‍රමාංකය භාවිතය ක්වොන්ටම් සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් සහ කක්ෂයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනවල අදාළ ව්‍යාප්තිය හරහා එහි වින්‍යාසය තීරණය කිරීමට හේතු වේ.

මූලද්‍රව්‍ය වින්‍යාස කිරීමේ උදාහරණ කිහිපයක් මෙන්න.
 • හයිඩ්‍රජන්, එහි පරමාණුක ක්‍රමාංකය 1, එනම් Z=1, එබැවින්, Z=1:1sa .
 • පොටෑසියම්, එහි පරමාණුක ක්‍රමාංකය 19, එබැවින් Z=19: 1sඔවුන්ගෙන්2sඔවුන්ගෙන්2P63sඔවුන්ගෙන්3p64sඔවුන්ගෙන්3dදස4pa.
ඉලෙක්ට්රෝන ව්යාප්තිය.

එය පරමාණුවක කාක්ෂික සහ උප මට්ටම් වල එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තියට අනුරූප වේ. මෙහිදී මෙම මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය Moeller රූප සටහන මගින් පාලනය වේ.

එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තිය තීරණය කිරීම සඳහා, අංකනය පමණක් ඉහළ සිට පහළට සහ දකුණේ සිට වමට විකර්ණ ලෙස ලිවිය යුතුය.

ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය අනුව මූලද්රව්ය වර්ගීකරණය.

සියලුම රසායනික මූලද්රව්ය කාණ්ඩ හතරකට වර්ග කර ඇත, ඒවා නම්:

 • උච්ච වායු. ඔවුන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඇති He ගණන් නොගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අටකින් ඔවුන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කක්ෂය සම්පූර්ණ කළහ.
 • සංක්රාන්ති මූලද්රව්ය. ඔවුන්ගේ අවසාන කක්ෂ දෙක අසම්පූර්ණයි.
 • අභ්යන්තර සංක්රාන්ති මූලද්රව්ය. මේවායේ අවසාන කක්ෂ තුන අසම්පූර්ණයි.
 • නියෝජිත මූලද්රව්යය. මේවාට අසම්පූර්ණ බාහිර කක්ෂයක් ඇත.

මූලද්රව්ය සහ සංයෝග සමඟ වැඩ කිරීම


මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, අයනික, සහසංයුජ බන්ධන ගොඩනැගීමේදී සහ සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන දැනගැනීමේදී ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන පරමාණු ඒවායේ කක්ෂවල ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන දැනගත හැකිය, මෙය අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනට අනුරූප වේ. යම් මූලද්‍රව්‍යයක පරමාණුව එහි අවසාන කක්ෂයේ හෝ කවචයේ ඇති බව.

මූලද්රව්යවල ඝනත්වය


සෑම පදාර්ථයකටම ස්කන්ධයක් සහ පරිමාවක් ඇත. කෙසේ වෙතත් විවිධ ද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධය විවිධ පරිමාවන් ගනී.

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය (අප්‍රේල් 29, 2022) ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය. ලබාගත්තේ https://electronconfiguration.net/.
"ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය." ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය - 29 අප්‍රේල් 2022, https://electronconfiguration.net/
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 20 අප්‍රේල් 2022 ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය., 29 අප්‍රේල් 2022 නරඹන ලදී,https://electronconfiguration.net/>
ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය - ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය. [අන්තර්ජාල]. [ප්‍රවේශය 29 අප්‍රේල් 2022]. ලබා ගත හැක්කේ: https://electronconfiguration.net/
"ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය." ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය - 29 අප්‍රේල් 2022 දින ප්‍රවේශ විය. https://electronconfiguration.net/
"ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය." ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය [මාර්ගගතව]. පවතී: https://electronconfiguration.net/. [ප්‍රවේශය: අප්‍රේල් 29, 2022]
විද්යුත් තැපෑල මගින් අනුගමනය කරන්න
Pinterest
LinkedIn
බෙදාගන්න
විදුලි පණිවුඩ
නම් වට්සැප්