Hopp til innhold

Elektronkonfigurasjon

Elektronkonfigurasjonen skrives ved å lokalisere alle elektronene til et atom eller ion i deres orbitaler eller energiundernivåer.

Husk at det er 7 energinivåer: 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og hver av dem har i sin tur opptil 4 energiundernivåer kalt s, p , d og f.

Dermed inneholder nivå 1 kun undernivå s; nivå 2 inneholder syp-undernivåer; nivå 3 inneholder undernivåer s, p og d; og nivå 4 til 7 inneholder undernivåer s, p, d og f.

Elektronkonfigurasjonen


Elektronkonfigurasjonen De Elektronkonfigurasjon av grunnstoffene indikerer måten elektronene er ordnet på i de forskjellige energinivåene, det som kalles banene, eller rett og slett, det initierer måten elektronene er fordelt rundt atomkjernen deres.

For å beregne fordelingen av elektroner i de forskjellige energinivåene, tar elektronkonfigurasjonen kvantetallene som referanse eller bruker dem ganske enkelt for distribusjonen. Disse tallene lar oss beskrive energinivåene til elektroner eller et enkelt elektron, de beskriver også formen på orbitalene det oppfatter i fordelingen av elektroner i rommet.

Elementkonfigurasjonstabell

ElementnavnsymbolAtomnummerelektro
actinium[Ac]891.1
Aluminum[Al]131.61
americium[Am]951.3
antimon[Sb]512.05
Argon[Ar]18
arsen[As]332.18
Astat[At]852.2
barium[Ba]560.89
Berkelium[Bk]971.3
beryllium[Be]41.57
vismut[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Boron[B]52.04
Brom[Br]352.96
kadmium[Cd]481.69
Kalsium[Ca]201
californium[Cf]981.3
Carbon[C]62.55
cerium[Ce]581.12
cesium[Cs]550.79
Klor[Cl]173.16
Chromium[Cr]241.66
Kobolt[Co]271.88
Kobber[Cu]291.9
curium[Cm]961.3
Darmstadtium[Ds]110
dubnium[Db]105
Dysprosium[Dy]661.22
einsteinium[Es]991.3
erbium[Er]681.24
europium[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
Fluor[F]93.98
francium[Fr]870.7
gadolinium[Gd]641.2
gallium[Ga]311.81
germanium[Ge]322.01
Gull[Au]792.54
hafnium[Hf]721.3
Kalium[Hs]108
Helium[He]2
holmium[Ho]671.23
Hydrogen[H]12.2
indium[In]491.78
Jod[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Stryke[Fe]261.83
Krypton[Kr]363
lantan[La]571.1
lawrencium[Lr]103
Bly[Pb]822.33
Litium[Li]30.98
lutetium[Lu]711.27
Magnesium[Mg]121.31
Mangan[Mn]251.55
meitnerium[Mt]109
mendelevium[Md]1011.3
Mercury[Hg]802
Molybden[Mo]422.16
neodym[Nd]601.14
Neon[Ne]10
neptunium[Np]931.36
Nikkel[Ni]281.91
niob[Nb]411.6
Nitrogen[N]73.04
Nobel[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
osmium[Os]762.2
Oksygen[O]83.44
palladium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platina[Pt]782.28
Plutonium[Pu]941.28
polonium[Po]842
Kalium[K]190.82
Praseodym[Pr]591.13
promethium[Pm]61
protactinium[Pa]911.5
radium[Ra]880.9
Radon[Rn]86
rhenium[Re]751.9
rhodium[Rh]452.28
roentgenium[Rg]111
rubidium[Rb]370.82
ruthenium[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
Samarium[Sm]621.17
scandium[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Selen[Se]342.55
Silicon[Si]141.9
Sølv[Ag]471.93
natrium[Na]110.93
Strontium[Sr]380.95
Svovel[S]162.58
tantal[Ta]731.5
technetium[Tc]431.9
tellur[Te]522.1
Terbium[Tb]65
thallium[Tl]811.62
thorium[Th]901.3
thulium[Tm]691.25
Tin[Sn]501.96
Titanium[Ti]221.54
wolfram[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Unntrium[Uut]113
Uran[U]921.38
Vanadium[V]231.63
Xenon[Xe]542.6
ytterbium[Yb]70
Yttrium[Y]391.22
sink[Zn]301.65
zirkonium[Zr]401.33

De mest konsulterte elementene!


Elementkonfig Elektronkonfigurasjonen, også kalt Elektronfordeling Is periodisk justeringblir måten elektroner klarer å strukturere seg selv på, organisere seg og kommunisere innenfor et atom etter modellen av elektronskall, hvor alle bølgefunksjonene til systemet uttrykkes i form av et atom.

Takket være elektronkonfigurasjonen er det mulig å etablere egenskapene til kombinasjon fra et kjemisk punkt av atomene, takket være dette er det at stedet som tilsvarer det i det periodiske systemet er kjent. Denne konfigurasjonen angir rekkefølgen til hvert elektron i de forskjellige energinivåene, dvs. i banene, eller viser ganske enkelt deres fordeling rundt atomkjernen.

Hvorfor er elektronkonfigurasjon viktig?


Viktigheten av elektronkonfigurasjon I seg selv kommer elektronkonfigurasjonen til å vise posisjonen som hvert elektron inntar i kjernefysisk konvolutt, og identifiserer dermed energinivået det er i og typen bane. De Elektronkonfigurasjon Det avhenger av hvilken type kjemisk grunnstoff du ønsker å studere.

Jo lenger elektronet er fra kjernen, jo høyere vil dette energinivået være. Når elektronene er på samme energinivå, tar dette nivået navnet energiorbitaler. Du kan sjekke elektronkonfigurasjonen til alle elementene ved å bruke tabellen som vises over denne pedagogiske teksten.

Elektronkonfigurasjonen til elementene bruker også atomnummeret til elementet som oppnås gjennom det periodiske systemet. Det er nødvendig å vite hva et elektron er, for å studere dette verdifulle emnet i detalj.

Denne identifiseringen utføres takket være de fire kvantetallene som hvert elektron har, nemlig:

 • magnetisk kvantetall: viser orienteringen til orbitalen der elektronet befinner seg.
 • hovedkvantetall: det er energinivået som elektronet befinner seg i.
 • Spinn kvantetall: refererer til elektronets spinn.
 • Azimutalt eller sekundært kvantenummer: det er banen som elektronet befinner seg i.
Mål for elektronkonfigurasjon.

Hovedformålet med elektronkonfigurasjon er å klargjøre rekkefølgen og energifordelingen til atomer, spesielt fordelingen av hvert energinivå og undernivå.

Typer elektronkonfigurasjon.


 • Standardkonfigurasjon Typer av elektronkonfigurasjon. Denne elektronkonfigurasjonen oppnås takket være tabellen over diagonaler, her fylles orbitalene slik de vises og følger alltid diagonalene til tabellen, alltid med 1.
 • Utvidet konfigurasjon. Takket være denne konfigurasjonen er hvert av elektronene til et atom representert ved hjelp av piler for å representere spinnene til hver. I dette tilfellet gjøres utfyllingen under hensyntagen til Hunds maksimale multiplisitetsregel og Paulis eksklusjonsprinsipp.
 • kondensert konfigurasjon. Alle nivåer som blir fulle i standardkonfigurasjonen er representert av en edelgass, hvor det er samsvar mellom atomnummeret til gassen og antallet elektroner som fylte det endelige nivået. Disse edelgassene er: He, Ar, Ne, Kr, Rn og Xe.
 • Semi-utvidet konfigurasjon. Det er en blanding mellom den utvidede konfigurasjonen og den kondenserte konfigurasjonen. I den er bare elektronene til det siste energinivået representert.
Nøkkelpunkter for å skrive elektronkonfigurasjonen til et atom.
 • Du må vite antall elektroner som atomet har, for det trenger du bare å vite dets atomnummer siden dette er lik antall elektroner.
 • Plasser elektronene i hvert energinivå, start med det nærmeste.
 • Respekter den maksimale kapasiteten til hvert nivå.

Trinn for å få elektronkonfigurasjonen til et element


Trinn for å få elektronkonfigurasjonen til et element Det første du må vite er atomnummeret til grunnstoffet som skal studeres, som er representert med stor bokstav Z. Dette tallet finner du i det periodiske systemet, som tilsvarer det totale antallet protoner som hvert atom i nevnte grunnstoff har .

I dette tilfellet er atomnummeret i det periodiske systemet alltid indikert i øvre høyre boks, for eksempel, når det gjelder hydrogen, vil det være tallet 1 som observeres i den øvre delen av denne boksen, mens atomvekten eller masico nummer, er den som er vedlagt i øvre del, men på venstre side.

Bruken av dette atomnummeret fører til at konfigurasjonen bestemmes ved bruk av kvantetall og den respektive fordelingen av elektroner i banen

Her er noen eksempler på elementkonfigurasjon.
 • Hydrogen, dets atomnummer er 1, dvs. Z=1, derfor Z=1:1sa .
 • Kalium, dets atomnummer er 19, så Z=19: 1seller dem2seller dem2P63seller dem3p64seller dem3dti4pa.
Elektronspredning.

Det tilsvarer fordelingen av hvert av elektronene i orbitalene og undernivåene til et atom. Her styres elektronkonfigurasjonen til disse elementene av Moeller-diagrammet.

For å bestemme elektronfordelingen til hvert element, må bare notasjonene skrives diagonalt fra topp til bunn og fra høyre til venstre.

Klassifisering av elementer i henhold til elektronkonfigurasjon.

Alle kjemiske elementer er klassifisert i fire grupper, de er:

 • edle gasser. De fullførte sin elektronbane med åtte elektroner, ikke medregnet He, som har to elektroner.
 • overgangselementer. De har sine to siste baner ufullstendige.
 • Interne overgangselementer. Disse har sine tre siste baner ufullstendige.
 • representativt element. Disse har en ufullstendig ytre bane.

Arbeid med elementer og forbindelser


Takket være elektronkonfigurasjonen til elementene er det mulig å vite antall elektroner som atomene har i sine baner, noe som blir veldig nyttig når man bygger ioniske, kovalente bindinger og kjenner valenselektronene, dette siste tilsvarer antall elektroner som atomet til et visst grunnstoff har i sin siste bane eller skall.

Elementenes tetthet


All materie har masse og volum, men massen av forskjellige stoffer opptar forskjellige volumer.

Elektronkonfigurasjon (29. april 2022) Elektronkonfigurasjon. Innhentet fra https://electronconfiguration.net/.
"Elektronkonfigurasjon." Elektronkonfigurasjon - 29. april 2022, https://electronconfiguration.net/
Elektronkonfigurasjon 20. april 2022 Elektronkonfigurasjon., sett 29. april 2022,https://electronconfiguration.net/>
Elektronkonfigurasjon - Elektronkonfigurasjon. [Internett]. [Åpnet 29. april 2022]. Tilgjengelig fra: https://electronconfiguration.net/
"Elektronkonfigurasjon." Elektronkonfigurasjon - åpnet 29. april 2022. https://electronconfiguration.net/
"Elektronkonfigurasjon." Elektronkonfigurasjon [online]. Tilgjengelig: https://electronconfiguration.net/. [Åpnet: 29. april 2022]
Følg på e-post
Pinterest
Linkedin
Del
Telegram
WhatsApp