Мазмунун көрсөтүү

Электрондук конфигурация

Электрондук конфигурация атомдун же иондун бардык электрондорун орбиталдарында же энергетикалык деңгээлдеринде жайгаштыруу аркылуу жазылат.

Эске салсак, 7 энергетикалык деңгээл бар: 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7. Жана алардын ар бири өз кезегинде s, p, d жана f деп аталган 4 энергетикалык суб-деңгээлге ээ.

Ошентип, 1-деңгээл s кошумча деңгээлин гана камтыйт; 2-деңгээл syp субдеңгээлдерин камтыйт; 3-деңгээл s, p жана d суб-деңгээлдерин камтыйт; жана 4-7-деңгээлдер s, p, d жана f субдеңгээлдерин камтыйт.

Электрондук конфигурация


Электрондук конфигурация The электрондук конфигурация Элементтердин саны электрондордун ар кандай энергетикалык деңгээлдеринде тизилишин, орбиталар деп аталганын көрсөтөт, же жөн эле, электрондордун атомунун ядросунун айланасында таралышын баштайт.

Электрондордун ар кандай энергия деңгээлинде бөлүштүрүлүшүн эсептөө үчүн Электрондук конфигурация кванттык сандарды шилтеме катары алат же аларды бөлүштүрүү үчүн жөн гана колдонот. Бул сандар электрондордун же бир электрондун энергетикалык деңгээлдерин сүрөттөөгө мүмкүндүк берет, алар ошондой эле мейкиндикте электрондордун бөлүштүрүлүшүндө кабыл алган орбиталдардын формасын сүрөттөйт.

Элементтин конфигурация таблицасы

Элементтин аталышыбелгиAtomic numberкесте
актиниум[Ac]891.1
алюминий[Al]131.61
Americium[Am]951.3
Комбинат[Sb]512.05
аргон[Ar]18
Мышьяк[As]332.18
Астатин[At]852.2
барий[Ba]560.89
Беркелий[Bk]971.3
бериллий[Be]41.57
кар[Bi]832.02
Бориум[Bh]107
бор[B]52.04
Бром[Br]352.96
кадмий[Cd]481.69
кальций[Ca]201
Калифорния[Cf]981.3
кычкылтек[C]62.55
Церий[Ce]581.12
заты[Cs]550.79
хлор[Cl]173.16
Chromium[Cr]241.66
Cobalt[Co]271.88
жез[Cu]291.9
Куриум[Cm]961.3
Дармштадтиум[Ds]110
Dubnium[Db]105
Диспрозий[Dy]661.22
Эйнштейн[Es]991.3
Эрбиум[Er]681.24
Europium[Eu]63
фермий[Fm]1001.3
желек[F]93.98
Francium[Fr]870.7
Гадолиниум[Gd]641.2
Схемада[Ga]311.81
германий[Ge]322.01
алтын[Au]792.54
Гафний[Hf]721.3
Хали[Hs]108
гелий[He]2
Холмий[Ho]671.23
суутек[H]12.2
чегинүү[In]491.78
йод[I]532.66
Иридиум[Ir]772.2
темир[Fe]261.83
эрежелери[Kr]363
Лантан[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
коргошун[Pb]822.33
батарейка[Li]30.98
Лютиум[Lu]711.27
магний[Mg]121.31
темир-[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
Mendelevium[Md]1011.3
Меркурий[Hg]802
молибден[Mo]422.16
неодим[Nd]601.14
Neon[Ne]10
Нептуний[Np]931.36
Коло[Ni]281.91
ниобий[Nb]411.6
азот[N]73.04
Нобелий[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
осмий[Os]762.2
кычкылтек[O]83.44
палладий[Pd]462.2
Phosphorus[P]152.19
платина[Pt]782.28
плутоний[Pu]941.28
полоний[Po]842
калий[K]190.82
Празеодим[Pr]591.13
көрүнүшү[Pm]61
Протактиний[Pa]911.5
радий[Ra]880.9
радон[Rn]86
Рений[Re]751.9
родий[Rh]452.28
Рентген[Rg]111
Рубидий[Rb]370.82
рутений[Ru]442.2
Рутерфордиум[Rf]104
Самарий[Sm]621.17
Скандий[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
селен[Se]342.55
кремний[Si]141.9
күмүш[Ag]471.93
натрийдин[Na]110.93
Strontium[Sr]380.95
Күкүрт[S]162.58
тантал[Ta]731.5
Technetium[Tc]431.9
Теллурий[Te]522.1
Terbium[Tb]65
таллий[Tl]811.62
торий[Th]901.3
Тулий[Tm]691.25
калай[Sn]501.96
титан[Ti]221.54
Вольфрам[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Unpentium[Uup]115
Unquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Уран[U]921.38
панели[V]231.63
Xenon[Xe]542.6
Итербиум[Yb]70
Итрий[Y]391.22
цинк[Zn]301.65
Цирконий[Zr]401.33

Эң көп кеңешилген элементтер!


Элемент конфигурациясы Электрондук конфигурация да деп аталат Электрондук бөлүштүрүү Is мезгилдүү жөнгө салуусистеманын бардык толкун функциялары атом формасында туюнтулган Электрондук кабыкчалардын моделине ылайык, электрондордун түзүлүшүн башкаруу, өзүн уюштуруу жана атомдун ичинде байланышуу ыкмасы болуп калат.

Электрондук конфигурация урматында атомдордун химиялык чекитинен айкалыштыруу касиеттерин аныктоого болот, мунун аркасында мезгилдик таблицада ага туура келген жер белгилүү болот. Бул конфигурация ар бир электрондун ар кандай энергетикалык деңгээлдердеги, б.а. орбиталардагы тартибин көрсөтөт же жөн гана атомдун ядросунун айланасында алардын бөлүштүрүлүшүн көрсөтөт.

Электрондук конфигурация эмне үчүн маанилүү?


Электрондук конфигурациянын мааниси Өзүндө Электрондук конфигурация ар бир электрондун ядролук конвертте ээлеген ордун көрсөтүү үчүн келип, ошону менен ал турган энергиянын деңгээлин жана орбитанын түрүн аныктайт. The электрондук конфигурация Бул сиз изилдегиңиз келген химиялык элементтин түрүнө жараша болот.

Электрон ядродон канчалык алыс болсо, бул энергия деңгээли ошончолук жогору болот. Электрондор бирдей энергетикалык деңгээлде болгондо, бул деңгээл энергетикалык орбиталдардын атын алат. Бул билим берүү текстинин үстүндө пайда болгон таблица аркылуу бардык элементтердин Электрондук конфигурациясын текшере аласыз.

Элементтердин Электрондук конфигурациясында мезгилдик таблица аркылуу алынган элементтин атомдук номери да колдонулат. Бул баалуу теманы кеңири изилдөө үчүн электрон деген эмне экенин билүү зарыл.

Бул идентификация ар бир электрондун төрт кванттык саны аркылуу ишке ашырылат, атап айтканда:

 • магниттик квант саны: электрон жайгашкан орбиталдын багытын көрсөтөт.
 • негизги квант саны: бул электрон жайгашкан энергетикалык деңгээл.
 • Айналдырган квант саны: электрондун спинине тиешелүү.
 • Азимуталдык же экинчилик кванттык сан: ал электрон жайгашкан орбита.
Электрондук конфигурациянын максаттары.

Электрондук конфигурациянын негизги максаты - атомдордун тартибин жана энергиянын бөлүштүрүлүшүн, өзгөчө ар бир энергетикалык деңгээлдин жана субдеңгээлдин бөлүштүрүлүшүн тактоо.

Электрондук конфигурациянын түрлөрү.


 • Демейки тарам Электрондук конфигурациянын түрлөрү. Бул Электрондук конфигурация диагоналдар таблицасынын аркасында жетишилет, бул жерде орбитальдар пайда болгондон кийин толтурулат жана ар дайым 1ден баштап таблицанын диагоналдарын ээрчишет.
 • Кеңири конфигурация. Бул конфигурация урматында бир атомдун электрондорунун ар бири жебелер аркылуу ар биринин айлануусун чагылдырат. Бул учурда толтуруу Хунддун максималдуу көптүк эрежесин жана Паулидин алып салуу принцибинин эске алуу менен жүргүзүлөт.
 • конденсацияланган конфигурация. Стандарттык конфигурацияда толгон бардык деңгээлдер асыл газ менен көрсөтүлөт, мында газдын атомдук номери менен акыркы деңгээлди толтурган электрондордун саны ортосунда дал келүү бар. Бул асыл газдар: He, Ar, Ne, Kr, Rn жана Xe.
 • Жарым кеңейтилген конфигурация. Бул кеңейтилген конфигурация менен конденсацияланган конфигурациянын аралашмасы. Анда акыркы энергетикалык деңгээлдеги электрондор гана көрсөтүлөт.
Атомдун электрондук конфигурациясын жазуу үчүн негизги пункттар.
 • Сиз атомдун электрондорунун санын билишиңиз керек, ал үчүн анын атомдук номерин гана билишиңиз керек, анткени бул электрондордун санына барабар.
 • Электрондорду эң жакынынан баштап, ар бир энергетикалык деңгээлде жайгаштырыңыз.
 • Ар бир деңгээлдин максималдуу мүмкүнчүлүгүн сыйлаңыз.

Элементтин электрондук конфигурациясын алуу кадамдары


Элементтин электрондук конфигурациясын алуу үчүн кадамдар Биринчи билүү керек болгон элементтин атомдук номери, ал баш тамга Z менен көрсөтүлөт. Бул санды мезгилдик таблицадан тапса болот, ал аталган элементтин ар бир атому ээ болгон протондордун жалпы санына туура келет. .

Бул учурда, мезгилдик таблицадагы атомдук номер ар дайым жогорку оң кутучада көрсөтүлөт, мисалы, суутек учурда, бул кутучанын жогорку бөлүгүндө байкалган 1 саны болот, ал эми анын атомдук салмагы же масико саны, үстүнкү бөлүгүндө, бирок сол жагында камтылган номер.

Бул атомдук номерди колдонуу анын конфигурациясын кванттык сандарды колдонуу жана орбитада электрондордун тиешелүү бөлүштүрүү аркылуу аныктоого алып келет.

Бул жерде элементтин конфигурациясынын кээ бир мисалдары келтирилген.
 • Суутек, анын атомдук номери 1, башкача айтканда Z=1, демек, Z=1:1sa .
 • Калий, анын атомдук номери 19, ошондуктан Z=19: 1sалардын2sалардын2P63sалардын3p64sалардын3dон4pa.
Электрондук диссеминация.

Ал атомдун орбиталдарында жана суб-деңгээлдеринде электрондордун ар биринин бөлүштүрүлүшүнө туура келет. Бул жерде бул элементтердин Электрондук конфигурациясы Моллер диаграммасы менен жөнгө салынат.

Ар бир элементтин Электрондук бөлүштүрүлүшүн аныктоо үчүн жогорудан ылдыйга жана оңдон солго баштап диагональ боюнча белгилер гана жазылышы керек.

Электрондук конфигурацияга ылайык элементтердин классификациясы.

Бардык химиялык элементтер төрт топко бөлүнөт, алар:

 • асыл газдар. Алар электрон орбитасын эки электрону бар He эсепке албаганда, сегиз электрон менен аякташты.
 • өткөөл элементтери. Алардын акыркы эки орбитасы толук эмес.
 • Ички өткөөл элементтер. Алардын акыркы үч орбитасы толук эмес.
 • өкүл элемент. Булар толук эмес тышкы орбитага ээ.

Элементтер жана бирикмелер менен иштөө


Элементтердин Электрондук конфигурациясынын аркасында атомдордун орбиталарында бар электрондордун санын билүүгө болот, бул иондук, коваленттик байланыштарды курууда жана валенттик электрондорду билүүдө абдан пайдалуу болуп калат, бул акыркы электрондордун санына туура келет. белгилүү бир элементтин атому өзүнүн акыркы орбитасында же кабыгында болушу.

Элементтердин Desnity


Бардык заттын массасы жана көлөмү бар, бирок ар кандай заттардын массасы ар кандай көлөмдү ээлейт.

Электрондук конфигурация (29-апрель, 2022-жыл) Электрондук конфигурация. булагынан алынды https://electronconfiguration.net/.
"Электрондук конфигурация." Электрондук конфигурация - 29-апрель, 2022-жыл, https://electronconfiguration.net/
Электрондук конфигурация 20-апрель, 2022-жыл Электрондук конфигурация., 29-жылдын 2022-апрелинде көрүлгөн,https://electronconfiguration.net/>
Электрондук конфигурация - Электрондук конфигурация. [Интернет]. [29-жылдын 2022-апрелинде жеткиликтүү]. Төмөнкүдөн жеткиликтүү: https://electronconfiguration.net/
"Электрондук конфигурация." Электрондук конфигурация - 29-жылдын 2022-апрелинде жеткиликтүү. https://electronconfiguration.net/
"Электрондук конфигурация." Электрондук конфигурация [Онлайн]. Жеткиликтүү: https://electronconfiguration.net/. [Кетилген: 29-апрель, 2022-жыл]
Email аркылуу Follow
Pinterest
LinkedIn
Share
телеграмма
WhatsApp