Ir ao contido

Configuración de electróns

A configuración electrónica escríbese localizando todos os electróns dun átomo ou ión nos seus orbitais ou subniveis de enerxía.

Lembre que hai 7 niveis de enerxía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E cada un deles ten, á súa vez, ata 4 subniveis de enerxía chamados s, p, d e f.

Así, o nivel 1 só contén o subnivel s; o nivel 2 contén subniveis syp; o nivel 3 contén os sub-niveis s, p e d; e os niveis 4 a 7 conteñen subniveis s, p, d e f.

A configuración electrónica


Configuración electrónica configuración de electróns dos elementos indica a forma en que se ordenan os electróns nos diferentes niveis de enerxía, o que se chaman órbitas, ou simplemente, inicia a forma en que se distribúen os electróns arredor do núcleo do seu átomo.

Para calcular a distribución de electróns nos diferentes niveis de enerxía, a configuración electrónica toma os números cuánticos como referencia ou simplemente utilízaos para a distribución. Estes números permítennos describir os niveis de enerxía dos electróns ou dun só electrón, tamén describen a forma dos orbitais que percibe na distribución dos electróns no espazo.

Táboa de configuración de elementos

Nome do elementoIconaNúmero atómicoElectronegatividade
Actinio[Ac]891.1
Aluminio[Al]131.61
Americio[Am]951.3
antimonio[Sb]512.05
Argão[Ar]18
Arsénico[As]332.18
Astatino[At]852.2
Bario[Ba]560.89
Berkelio[Bk]971.3
berilio[Be]41.57
Bismuto[Bi]832.02
Bohrio[Bh]107
Boro[B]52.04
Bromo[Br]352.96
Cadmio[Cd]481.69
Calcio[Ca]201
Californio[Cf]981.3
Carbono[C]62.55
Cerio[Ce]581.12
Cesio[Cs]550.79
Cloro[Cl]173.16
Cromo[Cr]241.66
Cobalto[Co]271.88
Cobre[Cu]291.9
Curio[Cm]961.3
Darmstadtium[Ds]110
Dubnio[Db]105
Disprosio[Dy]661.22
Einsteinio[Es]991.3
Erbio[Er]681.24
Europio[Eu]63
Fermio[Fm]1001.3
Flúor[F]93.98
Francio[Fr]870.7
Gadolinio[Gd]641.2
Galio[Ga]311.81
Xermanio[Ge]322.01
ouro[Au]792.54
Hafnio[Hf]721.3
Hassio[Hs]108
Helio[He]2
Holmio[Ho]671.23
Hidróxeno[H]12.2
Indio[In]491.78
Iodo[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Ferro[Fe]261.83
Criptônio[Kr]363
Lantano[La]571.1
Lawrencio[Lr]103
Conducir[Pb]822.33
Litio[Li]30.98
Lutecio[Lu]711.27
Magnesio[Mg]121.31
Manganeso[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
Mendelevio[Md]1011.3
Mercurio[Hg]802
Molibdeno[Mo]422.16
Neodimio[Nd]601.14
Neon[Ne]10
Neptunio[Np]931.36
Níquel[Ni]281.91
Niobio[Nb]411.6
Nitróxeno[N]73.04
Nobelio[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osmio[Os]762.2
Osíxeno[O]83.44
paladio[Pd]462.2
Fósforo[P]152.19
Platino[Pt]782.28
Plutonio[Pu]941.28
Polonio[Po]842
potasio[K]190.82
Praseodimio[Pr]591.13
Prometeo[Pm]61
Protactinio[Pa]911.5
Radio[Ra]880.9
Radão[Rn]86
Renio[Re]751.9
Rodio[Rh]452.28
Roentgenio[Rg]111
Rubidio[Rb]370.82
Rutenio[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
Samario[Sm]621.17
Escandio[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Selenio[Se]342.55
Silicio[Si]141.9
prata[Ag]471.93
Sodio[Na]110.93
estroncio[Sr]380.95
Xofre[S]162.58
Tántalo[Ta]731.5
Tecnecio[Tc]431.9
Teluro[Te]522.1
Terbio[Tb]65
Talio[Tl]811.62
Torio[Th]901.3
Tulio[Tm]691.25
Estaño[Sn]501.96
titanio[Ti]221.54
Tungsteno[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Inédito[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Unntrium[Uut]113
Uranio[U]921.38
Vanadio[V]231.63
Xenón[Xe]542.6
Ytterbio[Yb]70
Itrio[Y]391.22
cinco[Zn]301.65
Circonio[Zr]401.33

Os elementos máis consultados!


Elemento Config A configuración electrónica, tamén chamada Distribución electrónica Is axuste periódicoconvértese na forma en que os electróns conseguen estruturarse, organizarse e comunicarse dentro dun átomo seguindo o modelo das capas electrónicas, onde todas as funcións de onda do sistema se expresan en forma de átomo.

Grazas á configuración electrónica, é posible establecer as propiedades de combinación a partir dun punto químico dos átomos, grazas a iso, é que se coñece o lugar que lle corresponde na táboa periódica. Esta configuración indica a orde de cada electrón nos diferentes niveis de enerxía, é dicir, nas órbitas, ou simplemente mostra a súa distribución arredor do núcleo do átomo.

Por que é importante a configuración electrónica?


Importancia da configuración electrónica En si mesma, a configuración electrónica ven a mostrar a posición que ocupa cada electrón na envoltura nuclear, identificando así o nivel de enerxía no que se atopa e o tipo de órbita. O configuración de electróns Depende do tipo de elemento químico que se queira estudar.

Canto máis lonxe estea o electrón do núcleo, maior será este nivel de enerxía. Cando os electróns están no mesmo nivel de enerxía, este nivel toma o nome de orbitais de enerxía. Podes comprobar a configuración electrónica de todos os elementos mediante a táboa que aparece enriba deste texto educativo.

A configuración electrónica dos elementos tamén utiliza o número atómico do elemento que se obtén a través da táboa periódica. É necesario saber o que é un electrón, para poder estudar este valioso tema en detalle.

Esta identificación realízase grazas aos catro números cuánticos que ten cada electrón, a saber:

 • número cuántico magnético: mostra a orientación do orbital no que se atopa o electrón.
 • número cuántico principal: é o nivel de enerxía no que se atopa o electrón.
 • Número cuántico de xiro: refírese ao espín do electrón.
 • Número cuántico azimutal ou secundario: é a órbita na que se atopa o electrón.
Obxectivos da configuración electrónica.

O propósito principal da configuración electrónica é aclarar a orde e a distribución de enerxía dos átomos, especialmente a distribución de cada nivel e subnivel de enerxía.

Tipos de configuración electrónica.


 • Configuración predeterminada Tipos de configuración electrónica. Esta configuración electrónica conséguese grazas á táboa de diagonais, aquí os orbitais vanse enchendo segundo aparecen e sempre seguindo as diagonais da táboa, comezando sempre por 1.
 • Configuración ampliada. Grazas a esta configuración, cada un dos electróns dun átomo represéntase mediante frechas para representar o espín de cada un. Neste caso, o recheo realízase tendo en conta a regra de máxima multiplicidade de Hund e o principio de exclusión de Pauli.
 • configuración condensada. Todos os niveis que se chean na configuración estándar están representados por un gas nobre, onde hai unha correspondencia entre o número atómico do gas e o número de electróns que encheron o nivel final. Estes gases nobres son: He, Ar, Ne, Kr, Rn e Xe.
 • Configuración semi-ampliada. É unha mestura entre a configuración expandida e a configuración condensada. Nela só se representan os electróns do último nivel de enerxía.
Puntos clave para escribir a configuración electrónica dun átomo.
 • Debes saber o número de electróns que ten o átomo, para iso só tes que saber o seu número atómico xa que este é igual ao número de electróns.
 • Coloca os electróns en cada nivel de enerxía, comezando polo máis próximo.
 • Respecta a capacidade máxima de cada nivel.

Pasos para obter a configuración electrónica dun elemento


Pasos para obter a configuración electrónica dun elemento O primeiro que hai que saber é o número atómico do elemento a estudar, que se representa coa letra maiúscula Z. Este número pódese atopar na táboa periódica, que corresponde ao número total de protóns que ten cada átomo de dito elemento. .

Neste caso, o número atómico da táboa periódica indícase sempre no recadro superior dereito, por exemplo, no caso do hidróxeno, será o número 1 que se observe na parte superior desta caixa, mentres que o seu peso atómico ou número masico, é o que se encerra na parte superior pero no lado esquerdo.

O uso deste número atómico fai que se determine a súa configuración mediante o uso de números cuánticos e a respectiva distribución de electróns na órbita.

Aquí tes algúns exemplos de configuración de elementos.
 • Hidróxeno, o seu número atómico é 1, é dicir, Z=1, polo tanto, Z=1:1sa .
 • Potasio, o seu número atómico é 19, polo que Z=19: 1sdeles2sdeles2P63sdeles3p64sdeles3ddez4pa.
Difusión electrónica.

Corresponde á distribución de cada un dos electróns nos orbitais e subniveis dun átomo. Aquí a configuración electrónica destes elementos está rexida polo diagrama de Moeller.

Para determinar a distribución de electróns de cada elemento, só deben escribirse as notacións en diagonal comezando de arriba abaixo e de dereita a esquerda.

Clasificación dos elementos segundo a configuración electrónica.

Todos os elementos químicos clasifícanse en catro grupos, son:

 • gases nobres. Completaron a súa órbita de electróns con oito electróns, sen contar o He, que ten dous electróns.
 • elementos de transición. Teñen as súas dúas últimas órbitas incompletas.
 • Elementos de transición interna. Estes teñen as súas tres últimas órbitas incompletas.
 • elemento representativo. Estes teñen unha órbita exterior incompleta.

Traballar con elementos e compostos


Grazas á configuración electrónica dos elementos, é posible coñecer o número de electróns que teñen os átomos nas súas órbitas, o que se fai moi útil á hora de construír enlaces iónicos, covalentes e coñecer os electróns de valencia, este último corresponde ao número de electróns. que o átomo dun determinado elemento ten na súa última órbita ou capa.

Desnidade de elementos


Toda materia ten masa e volume., non obstante, a masa das distintas substancias ocupa volumes diferentes.

Configuración electrónica (29 de abril de 2022) Configuración de electróns. Obtido de https://electronconfiguration.net/.
"Configuración electrónica." Configuración electrónica - 29 de abril de 2022, https://electronconfiguration.net/
Configuración electrónica 20 de abril de 2022 Configuración electrónica., visto o 29 de abril de 2022,https://electronconfiguration.net/>
Configuración electrónica - Configuración electrónica. [Internet]. [Consultado o 29 de abril de 2022]. Dispoñible desde: https://electronconfiguration.net/
"Configuración electrónica." Configuración electrónica - Consultado o 29 de abril de 2022. https://electronconfiguration.net/
"Configuración electrónica." Configuración electrónica [en liña]. Dispoñible: https://electronconfiguration.net/. [Acceso: 29 de abril de 2022]
Segue por correo electrónico
Pinterest
LinkedIn
acción
Telegrama
WhatsApp