Neidio i'r cynnwys

Cyfluniad Electron

Ysgrifennir y ffurfweddiad electronau trwy leoli holl electronau atom neu ïon yn eu orbitalau neu is-lefelau egni.

Dwyn i gof bod yna 7 lefel egni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Ac mae gan bob un ohonyn nhw, yn ei dro, hyd at 4 is-lefel egni o'r enw s, p , d ac f.

Felly, mae lefel 1 yn cynnwys is-lefel s yn unig; mae lefel 2 yn cynnwys is-lefelau syp; mae lefel 3 yn cynnwys is-lefelau s, p a d; ac mae lefelau 4 i 7 yn cynnwys is-lefelau s, p, d ac f.

Y cyfluniad electron


Y Cyfluniad Electron Mae cyfluniad electron o'r elfennau yn dynodi'r ffordd y mae'r electronau yn cael eu trefnu yn y gwahanol lefelau egni, yr hyn a elwir yn orbitau, neu'n syml, mae'n cychwyn y ffordd y mae'r electronau'n cael eu dosbarthu o amgylch cnewyllyn eu hatom.

I gyfrifo dosraniad electronau yn y lefelau egni gwahanol, mae'r ffurfweddiad Electron yn cymryd y rhifau cwantwm fel cyfeirnod neu'n eu defnyddio ar gyfer y dosraniad. Mae'r niferoedd hyn yn ein galluogi i ddisgrifio lefelau egni electronau neu electron sengl, maent hefyd yn disgrifio siâp yr orbitalau y mae'n eu canfod yn nosbarthiad electronau yn y gofod.

Tabl Ffurfweddu Elfen

Enw ElfenIconRhif AtomigElectronegatifedd
Actiniwm[Ac]891.1
Alwminiwm[Al]131.61
Americium[Am]951.3
antimoni[Sb]512.05
Argon[Ar]18
arsenig[As]332.18
Astatine[At]852.2
Bariwm[Ba]560.89
Berkeliwm[Bk]971.3
Beriliwm[Be]41.57
bismwth[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Boron[B]52.04
Bromin[Br]352.96
Cadmiwm[Cd]481.69
Calsiwm[Ca]201
Califforniwm[Cf]981.3
Carbon[C]62.55
Cerium[Ce]581.12
Cesiwm[Cs]550.79
Clorin[Cl]173.16
Cromiwm[Cr]241.66
Cobalt[Co]271.88
Copr[Cu]291.9
Curiwm[Cm]961.3
Darmstadtiwm[Ds]110
Dubnium[Db]105
Dysprosiwm[Dy]661.22
Einsteiniwm[Es]991.3
Erbium[Er]681.24
Europiwm[Eu]63
Fermiwm[Fm]1001.3
Fflworin[F]93.98
Ffransiwm[Fr]870.7
Gadolinium[Gd]641.2
Gallium[Ga]311.81
Germaniwm[Ge]322.01
Gold [Au]792.54
Hafnium[Hf]721.3
Hassiwm[Hs]108
Heliwm[He]2
Holmium[Ho]671.23
Hydrogen[H]12.2
indium[In]491.78
Ïodin[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
haearn[Fe]261.83
crypton[Kr]363
Lanthanum[La]571.1
Lawrensiwm[Lr]103
Arwain[Pb]822.33
Lithiwm[Li]30.98
Lutetiwm[Lu]711.27
Magnesiwm[Mg]121.31
Manganîs[Mn]251.55
Meitneriwm[Mt]109
Mendeleviwm[Md]1011.3
Mercury[Hg]802
Molybdenwm[Mo]422.16
Neodymiwm[Nd]601.14
Neon[Ne]10
neifioniwm[Np]931.36
Nicel[Ni]281.91
niobium[Nb]411.6
Nitrogen[N]73.04
Nobeliwm[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osmiwm[Os]762.2
Ocsigen[O]83.44
Palladium[Pd]462.2
Ffosfforws[P]152.19
Platinwm[Pt]782.28
Plwtoniwm[Pu]941.28
Poloniwm[Po]842
Potasiwm[K]190.82
Praseodymiwm[Pr]591.13
promethiwm[Pm]61
Protactiniwm[Pa]911.5
Radiwm[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Rheniwm[Re]751.9
Rhodwm[Rh]452.28
Roentgeniwm[Rg]111
Rubidwm[Rb]370.82
Rutheniwm[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
Samariwm[Sm]621.17
scandiwm[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Seleniwm[Se]342.55
silicon[Si]141.9
arian[Ag]471.93
Sodiwm[Na]110.93
Strontiwm[Sr]380.95
Sylffwr[S]162.58
tantalum[Ta]731.5
Technetiwm[Tc]431.9
Tellurium[Te]522.1
Terbium[Tb]65
Thallium[Tl]811.62
Toriwm[Th]901.3
Thwliwm[Tm]691.25
Tin[Sn]501.96
titaniwm[Ti]221.54
Twngsten[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Wraniwm[U]921.38
Fanadiwm[V]231.63
Xenon[Xe]542.6
Ytterbium[Yb]70
Yttriwm[Y]391.22
sinc[Zn]301.65
Sirconiwm[Zr]401.33

Yr elfennau yr ymgynghorwyd â hwy fwyaf!


Ffurfweddu Eitem Y cyfluniad Electron, a elwir hefyd Dosbarthiad electronau Is addasiad cyfnodolyn dod yn ffordd y mae electronau'n llwyddo i strwythuro eu hunain, yn trefnu eu hunain ac yn cyfathrebu o fewn atom gan ddilyn y model o gregyn Electron, lle mae holl swyddogaethau tonnau'r system yn cael eu mynegi ar ffurf atom.

Diolch i'r cyfluniad Electron, mae'n bosibl sefydlu priodweddau cyfuniad o bwynt cemegol yr atomau, diolch i hyn, mae'r lle sy'n cyfateb iddo yn y tabl cyfnodol yn hysbys. Mae'r ffurfwedd hon yn dangos trefn pob electron yn y lefelau egni gwahanol, hy yn yr orbitau, neu'n dangos eu dosbarthiad o amgylch cnewyllyn yr atom.

Pam mae cyfluniad electronau yn bwysig?


Pwysigrwydd Ffurfweddiad Electron Ynddo'i hun, daw cyfluniad Electron i ddangos y safle y mae pob electron yn ei feddiannu yn yr amlen niwclear, gan nodi felly'r lefel egni y mae ynddo a'r math o orbit. Yr cyfluniad electron Mae'n dibynnu ar y math o elfen gemegol rydych chi am ei hastudio.

Po bellaf mae'r electron o'r niwclews, yr uchaf fydd y lefel egni hon. Pan fydd yr electronau yn yr un lefel egni, mae'r lefel hon yn cymryd enw orbitalau egni. Gallwch wirio cyfluniad Electron pob elfen gan ddefnyddio'r tabl sy'n ymddangos uwchben y testun addysgol hwn.

Mae cyfluniad Electron yr elfennau hefyd yn defnyddio rhif atomig yr elfen a geir trwy'r tabl cyfnodol. Mae angen gwybod beth yw electron, er mwyn astudio'r testun gwerthfawr hwn yn fanwl.

Cyflawnir yr adnabyddiaeth hon diolch i'r pedwar rhif cwantwm sydd gan bob electron, sef:

 • rhif cwantwm magnetig: yn dangos cyfeiriadedd yr orbital y mae'r electron wedi'i leoli ynddo.
 • prif rif cwantwm: dyma'r lefel egni y mae'r electron wedi'i leoli ynddi.
 • Rhif cwantwm troelli: yn cyfeirio at sbin yr electron.
 • Rhif cwantwm azimuthal neu eilaidd: dyma'r orbit y mae'r electron wedi'i leoli ynddo.
Amcanion cyfluniad Electron.

Prif bwrpas cyfluniad electronau yw egluro trefn a dosbarthiad egni atomau, yn enwedig dosbarthiad pob lefel egni ac is-lefel.

Mathau o ffurfweddiad Electron.


 • Cyfluniad diofyn Mathau o Gyfluniad Electron. Mae'r cyfluniad Electron hwn yn cael ei gyflawni diolch i'r tabl croeslinau, yma mae'r orbitalau yn cael eu llenwi wrth iddynt ymddangos a bob amser yn dilyn croeslinau'r bwrdd, gan ddechrau bob amser ag 1.
 • Ffurfweddiad estynedig. Diolch i'r ffurfwedd hon, mae pob un o electronau atom yn cael ei gynrychioli gan ddefnyddio saethau i gynrychioli sbin pob un. Yn yr achos hwn, mae'r llenwad yn cael ei wneud gan ystyried rheol lluosogrwydd uchaf Hund ac egwyddor gwahardd Pauli.
 • cyfluniad cywasgedig. Mae pob lefel sy'n dod yn llawn yn y cyfluniad safonol yn cael ei gynrychioli gan nwy nobl, lle mae cyfatebiaeth rhwng rhif atomig y nwy a nifer yr electronau a lenwodd y lefel derfynol. Y nwyon nobl hyn yw: He, Ar, Ne, Kr, Rn a Xe.
 • Cyfluniad lled-ehangu. Mae'n gymysgedd rhwng y cyfluniad ehangedig a'r cyfluniad cyddwys. Ynddo, dim ond electronau'r lefel egni olaf sy'n cael eu cynrychioli.
Pwyntiau allweddol ar gyfer ysgrifennu ffurfwedd electronau atom.
 • Rhaid i chi wybod nifer yr electronau sydd gan yr atom, oherwydd dim ond ei rif atomig y mae'n rhaid i chi ei wybod gan fod hyn yn hafal i nifer yr electronau.
 • Rhowch yr electronau ym mhob lefel egni, gan ddechrau gyda'r agosaf.
 • Parchu cynhwysedd uchaf pob lefel.

Camau i gael ffurfwedd electron elfen


Camau I Gael Cyfluniad Electron Elfen Y peth cyntaf i'w wybod yw rhif atomig yr elfen i'w hastudio, sy'n cael ei gynrychioli gan y brif lythyren Z. Mae'r rhif hwn i'w weld yn y tabl cyfnodol, sy'n cyfateb i gyfanswm nifer y protonau sydd gan bob atom o'r elfen honno. .

Yn yr achos hwn, mae'r rhif atomig yn y tabl cyfnodol bob amser yn cael ei nodi yn y blwch ar y dde uchaf, er enghraifft, yn achos hydrogen, dyma'r rhif 1 a welir yn rhan uchaf y blwch hwn, tra bod ei bwysau atomig neu rhif masico, yw'r un sy'n amgaeëdig yn y rhan uchaf ond ar yr ochr chwith.

Mae defnyddio'r rhif atomig hwn yn achosi i'w ffurfwedd gael ei bennu trwy ddefnyddio rhifau cwantwm a dosbarthiad priodol electronau yn yr orbit

Dyma rai enghreifftiau o ffurfweddiad elfen.
 • Hydrogen, ei rif atomig yw 1, hy Z=1, felly, Z=1:1sa .
 • Potasiwm, ei rif atomig yw 19, felly Z=19:1sohonyn nhw2sohonyn nhw2P63sohonyn nhw3p64sohonyn nhw3d104pa.
Lledaenu electronau.

Mae'n cyfateb i ddosbarthiad pob un o'r electronau yn orbitalau ac is-lefelau atom. Yma mae cyfluniad Electron yr elfennau hyn yn cael ei reoli gan ddiagram Moeller.

Er mwyn pennu dosraniad Electron pob elfen, dim ond y nodiannau sy'n rhaid eu hysgrifennu'n groeslinol gan ddechrau o'r top i'r gwaelod ac o'r dde i'r chwith.

Dosbarthiad elfennau yn ôl cyfluniad Electron.

Mae'r holl elfennau cemegol yn cael eu dosbarthu i bedwar grŵp, sef:

 • nwyon nobl. Cwblhawyd eu orbit electronau gydag wyth electron, heb gyfrif He, sydd â dau electron.
 • elfennau pontio. Mae ganddyn nhw eu dwy orbit olaf yn anghyflawn.
 • Elfennau pontio mewnol. Mae gan y rhain eu tair orbit olaf yn anghyflawn.
 • elfen gynrychioliadol. Mae gan y rhain orbit allanol anghyflawn.

Gweithio gydag Elfennau a Chyfansoddion


Diolch i gyfluniad Electron yr elfennau, mae'n bosibl gwybod nifer yr electronau sydd gan yr atomau yn eu orbitau, sy'n dod yn ddefnyddiol iawn wrth adeiladu bondiau ïonig, cofalent a gwybod yr electronau falens, mae'r olaf hwn yn cyfateb i nifer yr electronau bod gan atom elfen arbennig yn ei orbit neu ei blisgyn olaf.

Desnity of Elements


Mae màs a chyfaint i bob mater, ond mae màs gwahanol sylweddau yn meddiannu gwahanol gyfeintiau.

Cyfluniad Electron (Ebrill 29, 2022) Cyfluniad Electron. Wedi'i gasglu oddi wrth https://electronconfiguration.net/.
"Cyfluniad Electron." Cyfluniad Electron - Ebrill 29, 2022, https://electronconfiguration.net/
Cyfluniad Electron Ebrill 20, 2022 Cyfluniad Electron., wedi'i weld ar 29 Ebrill, 2022,https://electronconfiguration.net/>
Cyfluniad Electron - Cyfluniad Electron. [Rhyngrwyd]. [Cyrchwyd Ebrill 29, 2022]. Ar gael oddi wrth: https://electronconfiguration.net/
"Cyfluniad Electron." Cyfluniad Electron - Cyrchwyd 29 Ebrill, 2022. https://electronconfiguration.net/
"Cyfluniad Electron." Cyfluniad Electron [Ar-lein]. Ar gael: https://electronconfiguration.net/. [Cyrchwyd: Ebrill 29, 2022]
Dilynwch trwy E-bost
Pinterest
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp