Přejít na obsah

Konfigurace elektronů

Elektronová konfigurace je zapsána umístěním všech elektronů atomu nebo iontu v jejich orbitálních nebo energetických podúrovních.

Připomeňme, že existuje 7 energetických úrovní: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. A každá z nich má zase až 4 energetické podúrovně zvané s, p, daf.

Úroveň 1 tedy obsahuje pouze podúroveň s; úroveň 2 obsahuje podúrovně syp; úroveň 3 obsahuje dílčí úrovně s, p a d; a úrovně 4 až 7 obsahují podúrovně s, p, daf.

Elektronová konfigurace


Elektronová konfigurace Projekt elektronová konfigurace prvků označuje způsob, jakým jsou elektrony uspořádány v různých energetických hladinách, které se nazývají oběžné dráhy, nebo jednoduše iniciuje způsob, jakým jsou elektrony distribuovány kolem jádra jejich atomu.

Pro výpočet distribuce elektronů v různých energetických hladinách, elektronová konfigurace bere kvantová čísla jako referenci nebo je jednoduše používá pro distribuci. Tato čísla nám umožňují popsat energetické hladiny elektronů nebo jednotlivého elektronu, popisují také tvar orbitalů, které vnímá při rozložení elektronů v prostoru.

Tabulka konfigurace prvků

Název prvkuSymbolProtonové čísloElektronegativita
aktinium[Ac]891.1
Hliník[Al]131.61
americium[Am]951.3
antimon[Sb]512.05
argon[Ar]18
arzén[As]332.18
Astat[At]852.2
Baryum[Ba]560.89
Berkelium[Bk]971.3
berylium[Be]41.57
vizmut[Bi]832.02
Bohrium[Bh]107
Bor[B]52.04
Bróm[Br]352.96
Kadmium[Cd]481.69
Vápník[Ca]201
kalifornium[Cf]981.3
Uhlík[C]62.55
Cerium[Ce]581.12
Cesium[Cs]550.79
Chlór[Cl]173.16
Chróm[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
Měď[Cu]291.9
Kurium[Cm]961.3
Darmstadtium[Ds]110
Dubnium[Db]105
Dysprosium[Dy]661.22
einsteinium[Es]991.3
Erbium[Er]681.24
Europium[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
Fluorin[F]93.98
Francium[Fr]870.7
Gadolinium[Gd]641.2
Gallium[Ga]311.81
Germanium[Ge]322.01
Gold[Au]792.54
hafnium[Hf]721.3
Draslík[Hs]108
Hélium[He]2
Holmium[Ho]671.23
Vodík[H]12.2
Indium[In]491.78
Jód[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Železo[Fe]261.83
Krypton[Kr]363
Lanthan[La]571.1
Lawrencium[Lr]103
Vést[Pb]822.33
Lithium[Li]30.98
Lutecium[Lu]711.27
Magnézium[Mg]121.31
Mangan[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
Mendelevium[Md]1011.3
rtuť[Hg]802
Molybden[Mo]422.16
Neodym[Nd]601.14
Neon[Ne]10
Neptunium[Np]931.36
Nikl[Ni]281.91
Niobium[Nb]411.6
generátory dusíku[N]73.04
Nobelium[No]1021.3
Oganessone[Uuo]118
Osmium[Os]762.2
Kyslík[O]83.44
Palladium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platina[Pt]782.28
Plutonium[Pu]941.28
polonium[Po]842
Draslík[K]190.82
Praseodymium[Pr]591.13
promethium[Pm]61
Protaktinium[Pa]911.5
Rádium[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Rénium[Re]751.9
Rhodium[Rh]452.28
Roentgenium[Rg]111
Rubidium[Rb]370.82
Ruthenium[Ru]442.2
Rutherfordium[Rf]104
Samarium[Sm]621.17
Scandium[Sc]211.36
Seaborgium[Sg]106
Selen[Se]342.55
Křemík[Si]141.9
Stříbro[Ag]471.93
Sodík[Na]110.93
Stroncium[Sr]380.95
Síra[S]162.58
tantal[Ta]731.5
Technecium[Tc]431.9
Telur[Te]522.1
Terbium[Tb]65
thalium[Tl]811.62
Thorium[Th]901.3
Thulium[Tm]691.25
cín[Sn]501.96
Titan[Ti]221.54
Wolfram[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
Uran[U]921.38
Vanadium[V]231.63
xenon[Xe]542.6
Ytterbium[Yb]70
Yttrium[Y]391.22
zinek[Zn]301.65
zirkon[Zr]401.33

Nejvíce konzultované prvky!


Konfigurace položky Elektronová konfigurace, také nazývaná Distribuce elektronů Is periodická úpravase stává způsobem, jakým se elektrony zvládají strukturovat, organizovat a komunikovat v rámci atomu podle modelu elektronových obalů, kde jsou všechny vlnové funkce systému vyjádřeny ve formě atomu.

Díky elektronové konfiguraci je možné zjistit vlastnosti kombinace z chemického bodu atomů, díky tomu je známo místo, které tomu odpovídá v periodické tabulce. Tato konfigurace udává pořadí každého elektronu v různých energetických hladinách, tj. na drahách, nebo jednoduše ukazuje jejich rozložení kolem jádra atomu.

Proč je důležitá konfigurace elektronů?


Význam elektronové konfigurace Elektronová konfigurace sama o sobě ukazuje polohu, kterou každý elektron zaujímá v jaderném obalu, čímž identifikuje energetickou hladinu, na které se nachází, a typ oběžné dráhy. The elektronová konfigurace Záleží na typu chemického prvku, který chcete studovat.

Čím dále je elektron od jádra, tím vyšší bude tato energetická hladina. Když jsou elektrony na stejné energetické úrovni, tato úroveň má název energetické orbitaly. Elektronovou konfiguraci všech prvků můžete zkontrolovat pomocí tabulky, která se objeví nad tímto výukovým textem.

Elektronová konfigurace prvků také používá atomové číslo prvku, které je získáno prostřednictvím periodické tabulky. Aby bylo možné podrobně studovat toto cenné téma, je nutné vědět, co je elektron.

Tato identifikace se provádí díky čtyřem kvantovým číslům, která má každý elektron, jmenovitě:

 • magnetické kvantové číslo: ukazuje orientaci orbitalu, ve kterém se elektron nachází.
 • hlavní kvantové číslo: je to energetická hladina, ve které se elektron nachází.
 • Spin kvantové číslo: odkazuje na spin elektronu.
 • Azimutální nebo sekundární kvantové číslo: je to dráha, na které se elektron nachází.
Cíle elektronové konfigurace.

Hlavním účelem elektronové konfigurace je objasnit pořadí a energetické rozložení atomů, zejména rozložení každé energetické hladiny a podúrovně.

Typy elektronové konfigurace.


 • Výchozí konfigurace Typy elektronové konfigurace. Této konfigurace elektronů je dosaženo díky tabulce úhlopříček, zde jsou orbitaly vyplněny tak, jak se objevují a vždy po úhlopříčkách tabulky, vždy počínaje 1.
 • Rozšířená konfigurace. Díky této konfiguraci je každý z elektronů atomu znázorněn pomocí šipek, které představují rotaci každého z nich. V tomto případě se plnění provádí s ohledem na Hundovo pravidlo maximální násobnosti a Pauliho vylučovací princip.
 • kondenzovaná konfigurace. Všechny úrovně, které se ve standardní konfiguraci zaplní, jsou reprezentovány vzácným plynem, kde existuje korespondence mezi atomovým číslem plynu a počtem elektronů, které zaplnily konečnou úroveň. Tyto vzácné plyny jsou: He, Ar, Ne, Kr, Rn a Xe.
 • Polorozšířená konfigurace. Je to mix mezi rozšířenou konfigurací a kondenzovanou konfigurací. V něm jsou zastoupeny pouze elektrony poslední energetické hladiny.
Klíčové body pro zápis elektronové konfigurace atomu.
 • Musíte znát počet elektronů, které atom má, k tomu musíte znát pouze jeho atomové číslo, protože to se rovná počtu elektronů.
 • Umístěte elektrony do každé energetické hladiny, počínaje nejbližší.
 • Respektujte maximální kapacitu každé úrovně.

Kroky k získání elektronové konfigurace prvku


Kroky k získání elektronové konfigurace prvku První věc, kterou je třeba vědět, je atomové číslo prvku, který má být studován, které je reprezentováno velkým písmenem Z. Toto číslo lze nalézt v periodické tabulce, která odpovídá celkovému počtu protonů, které má každý atom uvedeného prvku. .

V tomto případě je atomové číslo v periodické tabulce vždy uvedeno v pravém horním rámečku, například v případě vodíku to bude číslo 1, které je pozorováno v horní části tohoto rámečku, zatímco jeho atomová hmotnost nebo masico číslo, je to, které je uzavřeno v horní části, ale na levé straně.

Použití tohoto atomového čísla způsobuje, že jeho konfigurace je určena pomocí kvantových čísel a příslušné distribuce elektronů na oběžné dráze.

Zde je několik příkladů konfigurace prvků.
 • Vodík, jeho atomové číslo je 1, tj. Z=1, tedy Z=1:1sa .
 • Draslík, jeho atomové číslo je 19, takže Z=19: 1sz nich2sz nich2P63sz nich3p64sz nich3ddeset4pa.
Šíření elektronů.

Odpovídá rozložení každého z elektronů v orbitalech a podúrovních atomu. Zde se elektronová konfigurace těchto prvků řídí Moellerovým diagramem.

Aby bylo možné určit distribuci elektronů každého prvku, musí být pouze zápisy zapsány diagonálně, počínaje shora dolů a zprava doleva.

Klasifikace prvků podle elektronové konfigurace.

Všechny chemické prvky jsou rozděleny do čtyř skupin, jsou to:

 • vzácné plyny. Svou elektronovou dráhu dokončili osmi elektrony, nepočítaje He, který má dva elektrony.
 • přechodové prvky. Jejich poslední dvě oběžné dráhy jsou neúplné.
 • Vnitřní přechodové prvky. Ty mají své poslední tři oběžné dráhy neúplné.
 • reprezentativní prvek. Ty mají neúplnou vnější oběžnou dráhu.

Práce s prvky a sloučeninami


Díky elektronové konfiguraci prvků je možné znát počet elektronů, které mají atomy na svých drahách, což se stává velmi užitečné při budování iontových, kovalentních vazeb a znalosti valenčních elektronů, to poslední odpovídá počtu elektronů že atom určitého prvku má na své poslední dráze nebo obalu.

Desity of Elements


Veškerá hmota má hmotnost a objem, avšak hmota různých látek zaujímá různé objemy.

Konfigurace elektronů (29. dubna 2022) Konfigurace elektronů. Citováno z https://electronconfiguration.net/.
"Konfigurace elektronů." Konfigurace elektronů – 29. dubna 2022, https://electronconfiguration.net/
Konfigurace elektronů 20. dubna 2022 Konfigurace elektronů., zobrazeno 29. dubna 2022,https://electronconfiguration.net/>
Konfigurace elektronů - Konfigurace elektronů. [Internet]. [Přístup 29. dubna 2022]. Dostupný z: https://electronconfiguration.net/
"Konfigurace elektronů." Elektronová konfigurace – zpřístupněno 29. dubna 2022. https://electronconfiguration.net/
"Konfigurace elektronů." Konfigurace elektronů [Online]. Dostupné: https://electronconfiguration.net/. [Přístup: 29. dubna 2022]
Následujte e-mailem
Pinterest
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp