Напред към съдържание

Електронна конфигурация

Електронната конфигурация се записва чрез локализиране на всички електрони на атом или йон в техните орбитали или енергийни поднива.

Припомнете си, че има 7 енергийни нива: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И всяко от тях има на свой ред до 4 енергийни поднива, наречени s, p , d и f.

По този начин ниво 1 съдържа само подниво s; ниво 2 съдържа syp поднива; ниво 3 съдържа поднива s, p и d; и нива от 4 до 7 съдържат поднива s, p, d и f.

Електронната конфигурация


Електронната конфигурация Най- конфигурация на електрон на елементите показва начина, по който електроните са подредени в различните енергийни нива, така наречените орбити, или просто инициира начина, по който електроните се разпределят около ядрото на техния атом.

За да се изчисли разпределението на електроните в различните енергийни нива, електронната конфигурация взема квантовите числа като еталон или просто ги използва за разпределението. Тези числа ни позволяват да опишем енергийните нива на електроните или единичен електрон, те също така описват формата на орбиталите, които той възприема при разпределението на електроните в пространството.

Таблица за конфигуриране на елементи

Име на елементасимволАтомно числоЕлектроотрицателност
актиний[Ac]891.1
Алуминий[Al]131.61
Америций[Am]951.3
Антимон[Sb]512.05
аргон[Ar]18
арсен[As]332.18
Астатин[At]852.2
барий[Ba]560.89
Беркелиум[Bk]971.3
Берилий[Be]41.57
бисмут[Bi]832.02
Бориум[Bh]107
Бор[B]52.04
Бром[Br]352.96
кадмий[Cd]481.69
калций[Ca]201
CALIFORNIUM[Cf]981.3
Въглероден[C]62.55
серий[Ce]581.12
цезий[Cs]550.79
Хлор[Cl]173.16
Хром[Cr]241.66
Кобалт[Co]271.88
Мед[Cu]291.9
Куриум[Cm]961.3
Дармщат[Ds]110
Дубний[Db]105
диспрозий[Dy]661.22
Айнщайн[Es]991.3
Erbium[Er]681.24
европий[Eu]63
Фермиум[Fm]1001.3
Флуор[F]93.98
Франциум[Fr]870.7
Гадолиният[Gd]641.2
галий[Ga]311.81
Германиум[Ge]322.01
злато[Au]792.54
Хафний[Hf]721.3
Хасиум[Hs]108
Хелий[He]2
Холмий[Ho]671.23
Водород[H]12.2
Индий[In]491.78
Йод[I]532.66
Иридий[Ir]772.2
Ютия и дъска[Fe]261.83
Криптон[Kr]363
лантан[La]571.1
Лоренсиум[Lr]103
Олово[Pb]822.33
Литий[Li]30.98
Лутетиев[Lu]711.27
Магнезий[Mg]121.31
Манган[Mn]251.55
Мейтнериум[Mt]109
Менделевиум[Md]1011.3
Меркурий[Hg]802
Молибден[Mo]422.16
неодимов[Nd]601.14
неон[Ne]10
Нептуний[Np]931.36
Никел[Ni]281.91
ниобий[Nb]411.6
Азот[N]73.04
Нобелий[No]1021.3
Оганесон[Uuo]118
осмий[Os]762.2
Кислород[O]83.44
Паладий[Pd]462.2
Фосфор[P]152.19
Платина[Pt]782.28
плутоний[Pu]941.28
полоний[Po]842
калий[K]190.82
Празеодим[Pr]591.13
прометий[Pm]61
Протактиний[Pa]911.5
радий[Ra]880.9
Радон[Rn]86
рений[Re]751.9
родий[Rh]452.28
Рентгений[Rg]111
рубидий[Rb]370.82
рутений[Ru]442.2
Рутерфордиум[Rf]104
самарий[Sm]621.17
скандий[Sc]211.36
Морски боргиум[Sg]106
Селен[Se]342.55
Силиций[Si]141.9
сребърен[Ag]471.93
натрий[Na]110.93
стронций[Sr]380.95
Сяра[S]162.58
тантал[Ta]731.5
технеций[Tc]431.9
телур[Te]522.1
тербий[Tb]65
Талий[Tl]811.62
торий[Th]901.3
Thulium[Tm]691.25
калай[Sn]501.96
титан[Ti]221.54
волфрам[W]742.36
Унунбий[Uub]112
Ненухексиум[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Неквадий[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
уран[U]921.38
Ванадий[V]231.63
Ксенон[Xe]542.6
итербий[Yb]70
итрий[Y]391.22
цинк[Zn]301.65
Цирконий[Zr]401.33

Най-консултираните елементи!


Конфигурация на артикула Електронната конфигурация, наричана още Разпределение на електрони Is периодична корекциястава начинът, по който електроните успяват да се структурират, организират и комуникират в атом, следвайки модела на електронните обвивки, където всички вълнови функции на системата се изразяват под формата на атом.

Благодарение на електронната конфигурация е възможно да се установят свойствата на комбинацията от химическа точка на атомите, благодарение на това е известно мястото, което й съответства в периодичната таблица. Тази конфигурация показва реда на всеки електрон в различните енергийни нива, т.е. в орбитите, или просто показва тяхното разпределение около ядрото на атома.

Защо електронната конфигурация е важна?


Значението на електронната конфигурация Сама по себе си, електронната конфигурация показва позицията, която всеки електрон заема в ядрената обвивка, като по този начин идентифицира енергийното ниво, в което се намира и вида на орбитата. В конфигурация на електрон Зависи от вида на химичния елемент, който искате да изучавате.

Колкото по-далеч е електронът от ядрото, толкова по-високо ще бъде това енергийно ниво. Когато електроните са на едно и също енергийно ниво, това ниво приема името на енергийни орбитали. Можете да проверите електронната конфигурация на всички елементи, като използвате таблицата, която се показва над този образователен текст.

Електронната конфигурация на елементите също използва атомния номер на елемента, който се получава чрез периодичната таблица. Необходимо е да се знае какво е електрон, за да се проучи подробно тази ценна тема.

Тази идентификация се осъществява благодарение на четирите квантови числа, които всеки електрон има, а именно:

 • магнитно квантово число: показва ориентацията на орбиталата, в която се намира електронът.
 • главно квантово число: това е енергийното ниво, в което се намира електронът.
 • Спин квантово число: се отнася до спина на електрона.
 • Азимутално или вторично квантово число: това е орбитата, в която се намира електронът.
Цели на електронната конфигурация.

Основната цел на електронната конфигурация е да изясни реда и енергийното разпределение на атомите, особено разпределението на всяко енергийно ниво и подниво.

Видове електронни конфигурации.


 • Конфигурация по подразбиране Видове електронна конфигурация. Тази електронна конфигурация се постига благодарение на таблицата на диагоналите, тук орбиталите се запълват, както се появяват и винаги следват диагоналите на таблицата, винаги започвайки с 1.
 • Разширена конфигурация. Благодарение на тази конфигурация всеки от електроните на атома е представен с помощта на стрелки, които представят спина на всеки. В този случай попълването се извършва, като се вземе предвид правилото за максимална множественост на Хунд и принципа на изключване на Паули.
 • кондензирана конфигурация. Всички нива, които стават пълни в стандартната конфигурация, са представени от благороден газ, където има съответствие между атомния номер на газа и броя на електроните, запълнили крайното ниво. Тези благородни газове са: He, Ar, Ne, Kr, Rn и Xe.
 • Полуразширена конфигурация. Това е смесица между разширената конфигурация и кондензираната конфигурация. В него са представени само електроните от последното енергийно ниво.
Ключови точки за записване на електронната конфигурация на атом.
 • Трябва да знаете броя на електроните, които има атомът, за това трябва да знаете само неговия атомен номер, тъй като това е равно на броя на електроните.
 • Поставете електроните във всяко енергийно ниво, като започнете от най-близкото.
 • Спазвайте максималния капацитет на всяко ниво.

Стъпки за получаване на електронната конфигурация на елемент


Стъпки за получаване на електронната конфигурация на елемент Първото нещо, което трябва да знаете, е атомният номер на елемента, който ще се изследва, който е представен с главната буква Z. Това число може да бъде намерено в периодичната таблица, което съответства на общия брой протони, които всеки атом от споменатия елемент има .

В този случай атомният номер в периодичната таблица винаги е посочен в горната дясна кутия, например, в случай на водород, това ще бъде числото 1, което се наблюдава в горната част на това поле, докато неговото атомно тегло или masico номер, е този, който е затворен в горната част, но от лявата страна.

Използването на това атомно число кара конфигурацията му да бъде определена чрез използването на квантови числа и съответното разпределение на електроните в орбитата

Ето няколко примера за конфигурация на елементи.
 • Водород, неговият атомен номер е 1, т.е. Z=1, следователно Z=1:1sa .
 • Калий, неговият атомен номер е 19, така че Z=19: 1sот тях2sот тях2P63sот тях3p64sот тях3dдесет4pa.
Електронно разпространение.

Той съответства на разпределението на всеки от електроните в орбиталите и поднивата на атома. Тук електронната конфигурация на тези елементи се управлява от диаграмата на Мьолер.

За да се определи разпределението на електроните на всеки елемент, само обозначенията трябва да бъдат написани диагонално, започвайки отгоре надолу и отдясно наляво.

Класификация на елементите според електронната конфигурация.

Всички химични елементи са класифицирани в четири групи, те са:

 • благородни газове. Те завършиха електронната си орбита с осем електрона, без да броим Не, който има два електрона.
 • преходни елементи. Последните си две орбити са непълни.
 • Вътрешни преходни елементи. Те имат последните си три орбити непълни.
 • представителен елемент. Те имат непълна външна орбита.

Работа с елементи и съединения


Благодарение на електронната конфигурация на елементите е възможно да се знае броят на електроните, които атомите имат в орбитите си, което става много полезно при изграждане на йонни, ковалентни връзки и познаване на валентните електрони, като последното съответства на броя на електроните че атомът на даден елемент има в последната си орбита или обвивка.

Десност на елементите


Цялата материя има маса и обем, но масата на различните вещества заема различни обеми.

Електронна конфигурация (29 април 2022 г.) Електронна конфигурация, Извлечено от https://electronconfiguration.net/.
"Електронна конфигурация." Електронна конфигурация - 29 април 2022 г., https://electronconfiguration.net/
Електронна конфигурация 20 април 2022 г Електронна конфигурация., прегледан на 29 април 2022 г.,https://electronconfiguration.net/>
Електронна конфигурация - Електронна конфигурация. [Интернет]. [Посетен на 29 април 2022 г.]. Достъпен от: https://electronconfiguration.net/
"Електронна конфигурация." Електронна конфигурация - Достъп на 29 април 2022 г. https://electronconfiguration.net/
"Електронна конфигурация." Електронна конфигурация [онлайн]. Наличен: https://electronconfiguration.net/. [Достъп: 29 април 2022 г.]
Следвайте по имейл
Pinterest
LinkedIn
Сподели
телеграма
WhatsApp