Skip to content

Elektron Konfiqurasiyası

Elektron konfiqurasiyası bir atomun və ya ionun bütün elektronlarının orbitallarında və ya enerji alt səviyyələrində yerləşdirilməsi ilə yazılır.

Xatırladaq ki, 7 enerji səviyyəsi var: 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Onların hər biri öz növbəsində s, p, d və f adlanan 4-ə qədər enerji alt səviyyəsinə malikdir.

Beləliklə, 1-ci səviyyə yalnız alt səviyyələri ehtiva edir; səviyyə 2 syp alt səviyyələrini ehtiva edir; 3-cü səviyyə s, p və d alt səviyyələrini ehtiva edir; və 4-7 səviyyələri s, p, d və f alt səviyyələrini ehtiva edir.

Elektron konfiqurasiyası


Elektron konfiqurasiyası The elektron konfiqurasiya elementlərin sayı elektronların orbitlər adlanan müxtəlif enerji səviyyələrində necə sıralandığını göstərir və ya sadəcə olaraq, elektronların atomlarının nüvəsi ətrafında paylanmasına səbəb olur.

Müxtəlif enerji səviyyələrində elektronların paylanmasını hesablamaq üçün Elektron konfiqurasiyası kvant nömrələrini istinad kimi götürür və ya sadəcə paylanma üçün onlardan istifadə edir. Bu rəqəmlər elektronların və ya tək bir elektronun enerji səviyyələrini təsvir etməyə imkan verir, eyni zamanda elektronların kosmosda paylanmasında onun qəbul etdiyi orbitalların formasını təsvir edir.

Element Konfiqurasiya Cədvəli

Element adıIsrailliAtom nömrəsiElektron tənzimləmə qabiliyyəti
Aktinium[Ac]891.1
Alüminium[Al]131.61
Americium[Am]951.3
sürmə[Sb]512.05
Arqon[Ar]18
mərgümüş[As]332.18
Astatin[At]852.2
Barium[Ba]560.89
Berkelium[Bk]971.3
Berillium[Be]41.57
bismut[Bi]832.02
Borium[Bh]107
Bor[B]52.04
Brom[Br]352.96
kadmium[Cd]481.69
Kalsium[Ca]201
Kaliforniya[Cf]981.3
Karbon[C]62.55
Cerium[Ce]581.12
Sezyum[Cs]550.79
Xlor[Cl]173.16
Xrom[Cr]241.66
Kobalt[Co]271.88
Mis[Cu]291.9
Kurium[Cm]961.3
Darmstadtium[Ds]110
Dubnium[Db]105
Dysprosium[Dy]661.22
Einsteinium[Es]991.3
Erbium[Er]681.24
Europium[Eu]63
fermium[Fm]1001.3
Flüor[F]93.98
fransium[Fr]870.7
Gadolinium[Gd]641.2
Gallium[Ga]311.81
Germanium[Ge]322.01
qızıl[Au]792.54
Hafniyum[Hf]721.3
Hali[Hs]108
Helium[He]2
Holmium[Ho]671.23
Hidrogen[H]12.2
Indium[In]491.78
Yod[I]532.66
Iridium[Ir]772.2
Dəmir[Fe]261.83
Krypton[Kr]363
Lantan[La]571.1
Qanuni[Lr]103
Qurğuşun[Pb]822.33
Litium[Li]30.98
Lütetium[Lu]711.27
Maqnezium[Mg]121.31
Manqan[Mn]251.55
Meitnerium[Mt]109
Mendelevium[Md]1011.3
civə[Hg]802
Molibden[Mo]422.16
Neodimyum[Nd]601.14
Neon[Ne]10
Neptunium[Np]931.36
nikel[Ni]281.91
Niobium[Nb]411.6
Azot[N]73.04
Nobel[No]1021.3
Oganesson[Uuo]118
Osmium[Os]762.2
Oksigen[O]83.44
palladium[Pd]462.2
Fosfor[P]152.19
Platin[Pt]782.28
Plutonium[Pu]941.28
Polonyum[Po]842
kalium[K]190.82
Praseodymium[Pr]591.13
Prometium[Pm]61
Protaktinium[Pa]911.5
Radi[Ra]880.9
Radon[Rn]86
Renium[Re]751.9
Rodyum[Rh]452.28
Rentgenium[Rg]111
Rubidium[Rb]370.82
Rutenyum[Ru]442.2
Ruterfordium[Rf]104
Samarium[Sm]621.17
skandium[Sc]211.36
Seaborium[Sg]106
Selenium[Se]342.55
Silikon[Si]141.9
gümüş[Ag]471.93
Natrium[Na]110.93
Stronsium[Sr]380.95
Kükürd[S]162.58
Tantal[Ta]731.5
Texnikum[Tc]431.9
Tellur[Te]522.1
Terbium[Tb]65
Talium[Tl]811.62
Toryum[Th]901.3
Thulium[Tm]691.25
Tənəkə[Sn]501.96
Titanium[Ti]221.54
Volfram[W]742.36
Ununbium[Uub]112
Ununhexium[Uuh]116
Ununpentium[Uup]115
Ununquadium[Uuq]114
Ununseptium[Uus]117
Ununtrium[Uut]113
uran[U]921.38
Vanadium[V]231.63
Ksenon[Xe]542.6
Ytterbium[Yb]70
Yttrium[Y]391.22
sink[Zn]301.65
Zirkonyum[Zr]401.33

Ən çox məsləhət verilən elementlər!


Element konfiqurasiyası Elektron konfiqurasiyası da adlanır Elektron paylanması Is dövri tənzimləməsistemin bütün dalğa funksiyalarının atom şəklində ifadə olunduğu Elektron qabıqlar modelinə uyğun olaraq elektronların özlərini təşkil etmələri, təşkil etmələri və atom daxilində ünsiyyət qurma üsuluna çevrilir.

Elektron konfiqurasiyası sayəsində atomların kimyəvi nöqtəsindən birləşmənin xüsusiyyətlərini təyin etmək mümkündür, bunun sayəsində dövri cədvəldə ona uyğun gələn yer məlum olur. Bu konfiqurasiya hər bir elektronun müxtəlif enerji səviyyələrində, yəni orbitlərdə sırasını göstərir və ya sadəcə olaraq onların atomun nüvəsi ətrafında paylanmasını göstərir.

Elektron konfiqurasiyası niyə vacibdir?


Elektron Konfiqurasiyasının Əhəmiyyəti Özlüyündə Elektron konfiqurasiyası hər bir elektronun nüvə zərfində tutduğu mövqeyi göstərmək üçün gəlir və beləliklə onun olduğu enerji səviyyəsini və orbitin növünü müəyyən edir. The elektron konfiqurasiya Bu, öyrənmək istədiyiniz kimyəvi elementin növündən asılıdır.

Elektron nüvədən nə qədər uzaq olarsa, bu enerji səviyyəsi bir o qədər yüksək olacaqdır. Elektronlar eyni enerji səviyyəsində olduqda, bu səviyyə enerji orbitallarının adını alır. Siz bu tədris mətninin üstündə görünən cədvəldən istifadə edərək bütün elementlərin Elektron konfiqurasiyasını yoxlaya bilərsiniz.

Elementlərin elektron konfiqurasiyası elementin dövri cədvəl vasitəsilə əldə edilən atom nömrəsindən də istifadə edir. Bu dəyərli mövzunu ətraflı öyrənmək üçün elektronun nə olduğunu bilmək lazımdır.

Bu identifikasiya hər bir elektronun malik olduğu dörd kvant nömrəsi sayəsində həyata keçirilir, yəni:

 • maqnit kvant sayı: elektronun yerləşdiyi orbitalın istiqamətini göstərir.
 • əsas kvant sayı: elektronun yerləşdiyi enerji səviyyəsidir.
 • Spin kvant sayı: elektronun spininə aiddir.
 • Azimutal və ya ikinci dərəcəli kvant nömrəsi: elektronun yerləşdiyi orbitdir.
Elektron konfiqurasiyasının məqsədləri.

Elektron konfiqurasiyanın əsas məqsədi atomların nizamını və enerji paylanmasını, xüsusən də hər bir enerji səviyyəsinin və alt səviyyənin paylanmasını aydınlaşdırmaqdır.

Elektron konfiqurasiya növləri.


 • Varsayılan konfiqurasiya Elektron konfiqurasiya növləri. Bu Elektron konfiqurasiyası diaqonallar cədvəli sayəsində əldə edilir, burada orbitallar göründükləri kimi doldurulur və həmişə cədvəlin diaqonallarını izləyir, həmişə 1-dən başlayır.
 • Genişləndirilmiş konfiqurasiya. Bu konfiqurasiya sayəsində bir atomun elektronlarının hər biri hər birinin spinini göstərmək üçün oxlarla təmsil olunur. Bu zaman doldurma Hundun maksimum çoxluq qaydası və Paulinin istisna prinsipi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
 • sıxlaşdırılmış konfiqurasiya. Standart konfiqurasiyada dolu olan bütün səviyyələr qazın atom nömrəsi ilə son səviyyəni dolduran elektronların sayı arasında uyğunluq olduğu nəcib qazla təmsil olunur. Bu nəcib qazlar bunlardır: He, Ar, Ne, Kr, Rn və Xe.
 • Yarı genişləndirilmiş konfiqurasiya. Bu, genişləndirilmiş konfiqurasiya və sıxlaşdırılmış konfiqurasiya arasında qarışıqdır. Orada yalnız son enerji səviyyəsinin elektronları təmsil olunur.
Atomun elektron konfiqurasiyasını yazmaq üçün əsas məqamlar.
 • Atomda olan elektronların sayını bilməlisiniz, bunun üçün yalnız atom nömrəsini bilməlisiniz, çünki bu elektronların sayına bərabərdir.
 • Elektronları ən yaxından başlayaraq hər bir enerji səviyyəsində yerləşdirin.
 • Hər səviyyənin maksimum tutumuna hörmət edin.

Elementin elektron konfiqurasiyasını əldə etmək üçün addımlar


Elementin elektron konfiqurasiyasını əldə etmək üçün addımlar Bilmək lazım olan ilk şey tədqiq ediləcək elementin böyük Z hərfi ilə ifadə olunan atom nömrəsidir. Bu rəqəmi dövri cədvəldə tapmaq olar, bu, sözügedən elementin hər bir atomunun malik olduğu protonların ümumi sayına uyğundur. .

Bu halda, dövri cədvəldəki atom nömrəsi həmişə yuxarı sağ qutuda göstərilir, məsələn, hidrogen vəziyyətində, bu qutunun yuxarı hissəsində müşahidə olunan 1 rəqəmi olacaq, onun atom çəkisi və ya masico nömrəsi, yuxarı hissədə, lakin sol tərəfdə olan nömrədir.

Bu atom nömrəsinin istifadəsi onun konfiqurasiyasının kvant ədədlərinin istifadəsi və orbitdə elektronların müvafiq paylanması ilə müəyyən edilməsinə səbəb olur.

Burada element konfiqurasiyasına dair bəzi nümunələr verilmişdir.
 • Hidrogen, onun atom nömrəsi 1, yəni Z=1, ona görə də Z=1:1sa .
 • Kalium, onun atom nömrəsi 19, ona görə də Z=19: 1sbunlardan2sbunlardan2P63sbunlardan3p64sbunlardan3don4pa.
Elektron yayılması.

Atomun orbitallarında və alt səviyyələrində elektronların hər birinin paylanmasına uyğundur. Burada bu elementlərin elektron konfiqurasiyası Moeller diaqramı ilə idarə olunur.

Hər bir elementin Elektron paylanmasını təyin etmək üçün yuxarıdan aşağıya və sağdan sola diaqonal olaraq yalnız qeydlər yazılmalıdır.

Elektron konfiqurasiyasına görə elementlərin təsnifatı.

Bütün kimyəvi elementlər dörd qrupa bölünür, bunlar:

 • nəcib qazlar. Onlar elektron orbitlərini səkkiz elektronla tamamladılar, iki elektronu olan He-ni saymasaq.
 • keçid elementləri. Onların son iki orbitləri natamamdır.
 • Daxili keçid elementləri. Bunların son üç orbitləri natamamdır.
 • təmsil elementi. Bunların natamam xarici orbitləri var.

Elementlər və birləşmələrlə işləmək


Elementlərin Elektron konfiqurasiyası sayəsində atomların orbitlərində olan elektronların sayını bilmək mümkündür, bu, ion, kovalent bağlar qurarkən və valent elektronları bilməkdə çox faydalı olur, bu sonuncu elektronların sayına uyğundur. müəyyən bir elementin atomunun son orbitində və ya qabığında olması.

Elementlərin Mövcudluğu


Bütün maddələrin kütləsi və həcmi var, lakin müxtəlif maddələrin kütləsi müxtəlif həcmləri tutur.

Elektron Konfiqurasiyası (29 aprel 2022) Elektron Konfiqurasiyası. Alındı https://electronconfiguration.net/.
"Elektron konfiqurasiyası." Elektron Konfiqurasiyası - 29 aprel 2022-ci il, https://electronconfiguration.net/
Elektron konfiqurasiyası 20 aprel 2022-ci il Elektron konfiqurasiyası., baxılıb: 29 aprel 2022-ci il,https://electronconfiguration.net/>
Elektron Konfiqurasiyası - Elektron konfiqurasiyası. [İnternet]. [29 aprel 2022-ci ildə əldə edilib]. Dan mümkündür: https://electronconfiguration.net/
"Elektron konfiqurasiyası." Elektron Konfiqurasiyası - 29 aprel 2022-ci ildə əldə edilib. https://electronconfiguration.net/
"Elektron konfiqurasiyası." Elektron Konfiqurasiyası [Onlayn]. Mövcuddur: https://electronconfiguration.net/. [Giriş tarixi: 29 aprel 2022]
E-poçt ilə izləyin
Pinterest
LinkedIn
səhm
Teleqram
WhatsApp